برای اینکه بتوانیم به یک شرطبند موفق تبدیل شویم، بایستی بتوانیم ارزش مورد نظرمان را بیابیم. با در نظر گرفتن این موضوع، چگونه می توانیم در بازارهای شرط بندی فوتبال ارزش بیابیم؟ این بخش ها را بخوانید تا موضوع را دریابید.

چگونگی تجزیه و تحلیل شانس ها و احتماالت با استفاده از ارزش مورد انتظار

در منابع موجود در رابطه با مسئله ی شرط بندی، مقالات زیادی راجع به ارزش مورد انتظار یا همان EV وجود دارد. در اینجا، خلاصه ای از این موارد با یک معادله ذکر شده است :


ارزش مورد انتظار= (شانس ها و احتماالت شرط بند/ شانس های واقعی) -1


اگر شانس واقعی برابر با 2.00 و شانس فرد شرط بندی کننده برابر با 2.10 باشد، EV مساوی با 0.05 یا 5% است. اگر شانس واقعی برابر با 4.00 و شانس فرد شرط بندی کننده برابر با 3.5 باشد، EV مساوی با
0.125 – و یا 12.5 -% خواهد بود. شرط بندان واقعی تنها در صورتی ذینفع خواهند بود که ارزش مورد انتظار بیشتر از 0 % بوده و یا شرطبند شانس هایی بیشتر از شانس واقعی را ارائه دهد.

البته، شناخت شانس ها و احتماالت واقعی موضوع مهم دیگری است. شرط بندی ورزشی همانند تاس و یا رولت نبوده و بازارهای آنها دارای سیستم های پیچیده ای هستند. در این بازارها، الگوریتم های ساده ای وجود ندارد که به شما بگوید احتمالات نتایج واقعی چه مواردی هستند. ما بایستی این موارد را از طریق مدل سازی داده ها و نیز اندکی بصریت و درون یابی برآورد کنیم. هرچقدر مدل شما بهتر باشد، احتمالات تخمینی شما به احتمالات واقعی نزدیکتر خواهند بود

اثر دست داغ : ماهیت برد

مدل Pinnacle ترکیبی از تجزیه و تحلیل داده های خود و اطلاعات بازاری است که افراد در رابطه با مدل های مشتریان خود به دست می آورند. این امر بدان معناست که این مورد یکی از بهترین مدل ها در تخمین اطلاعات واقعی است. البته، این مدل همواره هم درست نخواهد بود، اما می توان گفت که به طور متوسط، عملکرد خوبی دارد. به عنوان مثال، حدود 50 درصد از ارزش های 2.00( بعد از حذف حاشیه سود آنها) برنده و 25 درصد از ارزش های 4.00 برنده میشوند

غیر ممکن است که به صورت تکی، بدانید که کدام شانس به احتمالات واقعی نزدیکتر بوده و کدام یک چندان نزدیک نیست. اما به طور متوسط، خطاها بی اثر می شوند

چگونگی اعمال ارزش مورد انتظار در مسابقات فوتبال

از آنجایی که ضرایب و احتمالات پایانی ارائه شده پیش از آغاز مسابقه ی فوتبال، نسبت به ضرایب هایی که سایت های شرط بندی برای اولین بار آنها را منتشر می کند، اطلاعات بیشتری در اختیار دارند، بنابراین، به طور متوسط، ضرایب پایانی، نسبت به ضرایب آغازین، بیشتر به واقعیت نزدیک هستند.

ممکن است در این رابطه خاطر نشان کنیم که مقداری که احتمالات با آن حرکت میکنند، امکان سنجش مقدار ارزش مورد انتظار در ضرایب اولیه را فراهم می آورد. این امر بدان معنا نیست که ضرایب و احتمالات پایانی همواره صحیح بوده و ضرایب اولیه نادرست هستند.

در عوض، این مورد بیان می کند که، از آنجایی که ما شانس ها و احتمالات واقعی را نمی دانیم، نسبت این دو مورد را می توان به عنوان معیاری به منظور سنجش ارزش مورد انتظار به کار برد. این مورد را می توان به شرح زیر بیان نمود:

ارزش مورد انتظار= (شانس های اولیه/ شانس های پایانی) -1

ذاتا، گاهی اوقات هم ضرایب اولیه و هم ضرایب و احتماالت پایانی، ضعیف تر از احتماالت واقعی هستند. گاها، این دو مورد قوی تر بوده، یا ضرایب اولیه از احتماالت واقعی قوی تر بوده و ضرایب پایانی ضعیف تر هستند. بعض اوقات هم برعکس این مورد اتفاق می افتد. با این حال، نسبت این دو مورد بایستی به شما دیدگاه مناسبی در رابطه با میزان ارزش مورد انتظار در ضرایب و احتماالت اولیه اولیه بدهد.

با در نظر گرفتن این موضوع، بازارهای شرط بندی فوتبال چقدر ارزش و بها دارند؟ برای نمونه ای شامل 158092 مسابقه فوتبال و 474276 شانس شرط بندی خانگی، ابتدا ضریب اولیه سایت پیناکل را برضریب پایانی آنها تقسیم کرده و حاشیه آنها را از ضریب پایانی حذف کردم. سپس، یک را از آن کم کردم.
بنابراین، چه تعداد از احتماالت، ارزش بالای 0% داشتند؟ این رقم 29.7% درصد بود. این در واقع کاملا غافلگیرکننده است، چرا که بدان معناست که در حدود یک سوم شانس ها و احتماالت اولیه ی Pinnacle ،دارای ارزش مورد انتظار بودند.

ارزش مورد انتظار در بازارهای شرط بندی فوتبال تا چه حد معنادار و هدفمند است؟

ممکن است انتظار داشته باشیم که مقدار ارزش مورد انتظار پایین(مثلا2%) بیشتر از ارزش مورد انتظار بالا
(مثلا20% )باشد. اما تا چه حد بیشتر؟ در این مورد، من اندازه ارزش مورد انتظار برای هر شرط را به ترتیب
صعودی رتبه بندی و سپس درصد تجمعی را محاسبه کردم.

به عنوان مثال، 29.7% از احتمالات، ارزش مورد انتظار بیشتری از0% داشتند. اما این رقم برای EV های باالتر
از 2% به 21.7% کاهش یافت. تا زمانی که به آستانه 10% برسیم، تنها 6.6% از شانس ها و احتماالت به طور متوسط چنین ارزشی را حفظ می کنند. همچنین در 20% این رقم تنها 1.8% است. بدین ترتیب، چنین روندی در نمودار ایجاد می گردد.

روشن است که در بازار شرط بندی بازی های فوتبال ارزش های مورد انتظار زیادی وجود دارد. با این وجود، نباید انتظار سود های بسیار بالایی داشته باشیم. شایان ذکر است که در دسترس بودن افزایش EV به طورتصاعدی کاهش می یابد. این امر بدان معناست که هر چه مقدار مورد انتظار بیشتر باشد، کمتر آن را خواهید یافت (حتی اگر بدانید که کجا بایستی آن را جستجو نمایید).

چه چیزی شرط بندان برنده را از افراد بازنده متمایز می نماید؟

البته، مشکل بزرگتری که پیش روی شرط بندان قرار دارد این است که بدانند در درجه ی اول، ارزش مورد انتظار وجود دارد. با بهره گیری از این معیار، تا زمانی که سایت های شرط بندی ضرایب پایانی خود را منتشر نکنند نمی دانید که چنین موردی وجود دارد (تا آن زمان نیز شانس های اولیه از بین رفته اند).
با این حال، اگر یک مدل پیش بینی در اختیار دارید که به درستی عمل کرده و میتواند به طور منطقی شانس واقعی را تخمین بزند، اکنون میدانید که وقتی Pinnacle احتماالت اولیه خود را منتشر میکند، (در تئوری) احتمال و پتانسیل زیادی برای کسب سود قابلتوجه وجود دارد.

_________________________

ترجمه ی اختصاصی : فوتبالی

منبع مقاله : پیناکل

__________________________