بیمه (insurance ) در بلک جک یک شرط فرعی است. زمانی که بازیکن دو کارت اولیه خود را دریافت کرده و  کارت رو شده دیلر آس باشد، به بازیکن این اختیار داده می‌شود که بیمه خریداری کند تا خود را از خطر بلک‌جک شدن دست دیلر حفظ کند. مقدار شرط بیمه، نصف مبلغ شرط اصلی است و ضریب پرداخت برد آن ۲:۱ است.

شرط بیمه به صورت مجزا از شرط روی دست بازیکن، بسته می‌شود. در روند بازی دیلر یک نگاه به کارت رو نشده خود می‌کند تا احتمال دست بلک جک خود را چک کند.

  • اگر دست دیلر بلک جک نباشد، دور بازی ادامه پیدا می‌کند و بازیکن تنها شرط بیمه را می بازد.
  • اگر دست دیلر بلک جک باشد و دست شما بلک جک نباشد، دیلر برنده می‌شود و بازیکن شرط بیمه را برنده می‌شود.
  • اگر دست شما و دیلر، هر دو بلک جک باشد، بازی با قانون پوش به پایان می‌رسد و مبلغ شرط شما برگردانده می‌شود.

توجه داشته باشید، اگر کارت رو شده دیلر ۱۰ یا کارت عکس باشد، به شما اجازه خرید بیمه داده نمی‌شود. در این حالت، دیلر هم نمی‌تواند برای چک کردن بلک جک بودن دست خود، کارت‌ رو نشده خود را نگاه کند.

به عنوان مثال: شما  ۲۰ دلار روی دست بلک جک شرط می‌بندید. دست شما ۱۹ می‌شود و کارت روشده دیلر یک آس است. در این لحظه تصمیم می‌گیرید که ۱۰ دلار روی بیمه شرط بگذارید. دیلر کارت رو نشده خود را نگاه می‌کند و آن عدد ۱۰ است که دست او را تبدیل به دست بلک جک می‌کند. شما شرط اصلی را می‌بازید اما ۱۰ دلاری که روی شرط بیمه گذاشته‌اید به شما ۲۰ دلار برمی‌گرداند.

اما اگر دست دیلر ۲۱ نباشد، شما شرط بیمه خود را می بازید.

در روند هیجانی بازی و شور و شوق آن، به راحتی می‌توان برای استفاده از شرط بیمه وسوسه شد چراکه در نگاه اول این شرط گزینه خوبی به نظر می‌رسد.  به ویژه زمانی که دست خوبی هم دارید و نمی‌خواهید آن دست را تنها به دلیل دست ۲۱ دیلر ببازید. این موضوع قابل درک است اما حقیقت این جا است که معمولا بیمه شرط خوبی نخواهد بود چراکه بیش از یک سوم کارت‌های رو نشده ارزشی معادل ۱۰ دارند. حرفه‌ای‌ها شرط بیمه را جز استراتژی‌های اصلی بازی نمی‌دانند و آن را تنها یک گزینه معرفی می‌کنند.