– امتیازات میزبان و احتمالات ویدئو پوکر
– استراتژی ویدئو پوکر
– بهترین دست های ویدئو پوکر کدامند؟

ویدئو پوکر یک نوع کارت بازی است که نمیتوان روی میز بازی کرد اما این بدان معنا نیست که ضرایب و احتمالات آن و استراتژی بازی ویدئو پوکر کم اهمیت است. در این مقاله با احتمالات ویدئو پوکر و امتیاز میزبان در بازی ودئو پوکر، و همچنین با نکات و استراتژی لازم برای این بازی آشنا میشوید.

امتیاز میزبان و احتمالات ویدئو پوکر

در ویدئو پوکر هم مثل هر بازی دیگری که در کازینو وجود دارد باید احتمالات و امتیاز میزبان را تعیین کنید و بدانید که این احتمالات و امتیاز میزبان چطور با هر استراتژی مربوطه ارتباط دارند.

در ادامه جدول رایجترین دست های “سرباز یا بهتر”، جدول پرداخت 9/6، جزئیات نرخ پرداخت (تعداد اعتبارهای برنده شده تقسیم بر تعداد اعتبارهایی که روی آن شرط بندی شده)، و احتمال و نرخ بازده مورد انتظار (نرخ پرداخت ضربدر احتمال) برای هر دست را میبینید.

نرخ بازده 

احتمال

نرخ پرداخت

نام دست

1.981%

0.002%

800

رویال فلاش ( شرط بندی با پنج اعتبار )

0.619%

0.002%

250

رویال فلاش ( شرط بندی با یک ال چهار اعتبار )

0.547%

0.011%

50

استریت فلاش 

5.906%

0.236%

25

چهارتایی

10.361%

1.151%

9

فول هوس 

6.609%

1.101%

6

فلاش 

4.492%

1.123%

4

استریت 

22.334%

7.445%

3

سه تایی

25.856%

12.928%

2

دو جفتی  

21.459%

21.459%

1

سرباز یا بهتر 

0.000%

54.544%

0

سایر دست ها

99.534%

100%

مجمع (شرط با پنج اعتبار )

98.181%

100%

مجموع (شرط با یک الی چهار اعتبار)

همانطور که در جدول بالا مشاهده میکنید، احتمال تقریبی رسیدن به یک دست برد در هر دور 45.456% است. نرخ بازده برای شرط بندی با پنج اعتبار برابر است با 99.543%، درحالیکه نرخ بازده برای شرط بندی با یک الی چهار اعتبار برابر است با 98.181%، که به ترتیب به امتیاز میزبان 0.457% و 1.819% تبدیل میشوند.

هنگام بستن شرط های پنج اعتباری امتیاز میزبان کم میشود، زیرا جدول های پرداخت 9/6 برای دست “سرباز یا بهتر” برای دست رویال فلاشی که با شرط پنج اعتباری بسته شده باشد یک پاداش جکپات 4000 اعتباری میدهد، یعنی بیشتر از سه برابر کردن نرخ پرداخت. یعنی به ازای هر 100 یورو در شرط های پنج اعتباری، بازده مورد انتظار شما تقریبا 99.54 یورو است و برای شرطهایی با یک الی چهار اعتبار، بازده مورد انتظار 98.18 یورو است.

فول هوس هم یکی دیگر از حالتهای اصلی برد است که هر چند نرخ پرداخت آن فقط یکی از دو ترکیب دیگر کمتر است، اما احتمال رسیدن به این دست خیلی بیشتر از فلاش یا استریت است. در نتیجه، بجز سه دست دیگری که کوچکترین جایزه را دارند، فول هوس تنها دستی است که نرخ بازده آن بیشتر از 10% است.

برای اینکه با جزئیات بیشتری به این مساله بپردازیم، نرخ بازده تقریبی و امتیازات میزبان برای انواع مشهور ویدئو پوکر را در این مقاله نشان میدهیم. در برخی از آنها باید به این نکته توجه کنید که وقتی با پنج اعتبار شرط میبندید نرخ بازده واقعا بیشتر از 100% میشود، یعنی ضرایب به نفع شرط بند هستند.

شرط بندی با یک الی چهار اعتبار 

شرط بندی با پنج اعتبار 

بازی 

امتیاز میزبان

نرخ بازده

امتیاز میزبان

نرخ بازده 

سرباز یا بهتر (9/5)

2.920%

97.080%

1.551%

98.449%

سرباز یا بهتر (8/6)

2.980%

97.020%

1.608%

98.392%

سرباز یا بهتر (8/5)

4.071%

95.929%

2.702%

97.298%

سرباز یا بهتر (7/5)

5.22%

94.778%

3.852%

96.147%

سرباز یا بهتر (6/5)

6.373%

93.627%

5.004%

94.996%

دوسز وایلد (پرداخت کامل)

0.543%

99.457%

0.762%-

100.762%

دوسز وایلد (پرداخت معمولی)

1.697%

98.303%

0.431%

99.569%

پاداش دوبل (10/7)

0.942%

99.058%

0.172% -

100.172%

پاداش دوبل دوبل (10/6)

1.282%

98.718%

0.067% -

100.067%

پاداش دوبل دوبل (10/6)

استراتژی ویدئو پوکر

بدیهی است که بهترین مشاوره ای که میتوانیم بدهیم این است که همیشه به دنبال شرط بندی با بیشترین اعتبار باشید، یعنی شرط پنج اعتباری، زیرا در غیر اینصورت نرخ بازده شما 1.362% کم میشود. مردم اشتباها فکر میکنند که بهتر است این کار را نکنند زیرا از نظر آنها برای اینکار باید با پول بیشتری شرط بندی کنند تا بتوانند برای چیزی که احتمال رخ دادن آن 0.002% است سود کنند.

اما اینگونه نیست. برای مثال، اگر شما بخواهید در هر دور 5 یورو شرط بندی کنید، روش منطقی این است که ارزش اعتبار خود را تا 1 یورو برسانید و با پنج اعتبار شرط بندی کنید نه اینکه با یک اعتبار پنج یورویی شرط بندی کنید. هر جایزه ای که برنده شوید پولی که بدست میاورید یکسان است، با این تفاوت که اگر به دست رویال فلاش برسید 4000 یورو برنده خواهید شد، نه 1250 یورو – یعنی 3.2 برابر بیشتر.

وقتی در ابتدا به یک دست برنده رسیدیم باید چه کاری انجام دهیم؟

چندین دست وجود دارد که اگر در ابتدا به آنها رسیدید باید آنها را نگه دارید. مشخص است که این دست ها عبارتند از رویال فلاش که بهترین دست بازی است، استریت فلاش و چهار تایی.

دست فول هوس را هم باید کامل نگه دارید. شاید احساس ناراحتی داشته باشید و دلتان بخواهید که یک جفت کارت را بدهید تا شاید به دست بالاتر، یعنی چهارتایی، برسید تا اگر برنده نشدید یک دست سه تایی داشته باشید. اما یک دسته کارت را در نظر بگیرید که شانس موفقیت با این کارتها 4.30% است، یعنی به طور میانگین در دو سوم اوقات بیشتر از 19 بار از 20 باری که برنده شوید کاسته میشود.

اگر همان ابتدا یک دست برنده بیاورید مهم است که بدانید باید با آن چه کار کنید.

اگر فلاش یا استریت داشتید آن دست را نگه دارید مگر اینکه از پنج کارتی که برای رسیدن به رویال فلاش لازم است چهار کارتش را داشته باشید، که اگر چنین بود تصمیم گیری به عهده‌ی خودتان است.

برای مثال، اگر کارت های شما “آس، شاه، ملکه، سرباز و نه دل” باشد، دور انداختن نه دل میتواند شما را به چندین دست برنده برساند. اگر ده دل بردارید دست رویال فلاش را خواهید داشت (با فرض کارتهای روی میز شانس رسیدن به رویال فلاش 2.13% است)، اگر هر کارت دل دیگری بردارید دست فلاش خواهید داشت (17.02% شانس برای رسیدن به فلاش)، اگر کارت ده از هر خالی بردارید به دست استریت میرسید (با شانس 6.38%) و اگر هر سرباز یا کارت بالاتر از سرباز را بردارید به دست سرباز یا بهتر میرسید (25.53% شانس).

اگر همان ابتدا دست فلاش داشته باشید، 19.15% این شانس را دارید که دست خودتان را حفظ کرده یا آن را ارتقا دهید، و 25.53% این شانس را دارید که به دست استریت برسید. در هر دو مورد، احتمال رسیدن به هر دست برنده ای 53.19% است، البته مشخص است که با برخی از این موقعیت ها احتمال برد شما در مقایسه با آنچه که در همان ابتدا داشتید از بین میرود.

اگر اولین دست شما دست “سه تایی” یا “دو جفتی” باشد کارتهایی باقی مانده را کنار بگذارید تا شاید به دست برنده‌ی فول هوس برسید.

اگر اولین دست شما “سرباز یا بهتر” باشد، فقط این جفت را نگه دارید، مگر اینکه از پنج کارتی که برای دست استریت فلاش لازم است چهار کارتش را داشته باشید (برای مثال، سرباز گشنیز، سرباز پیک، نه پیک، هشت پیک و هفت پیک)، که در اینصورت کارتی که با بقیه جور نیست را کنار بگذارید.

با اینکه کنار گذاشتن سرباز گشنیز در این سناریو تضمینی بودن شرط با بازده را از بین میبرد، اما اگر کارت ملکه یا شش پیک را بردارید به دست استریت فلاش خواهید رسید (با توجه به کارتهای روی میز شانس رسیدن به این دست 4.25% است)، اگر هر پیک دیگری بردارید به دست فلاش میرسید (با شانس 19.15%)، و همچنین اگر یک سرباز دل یا خشت بردارید به یک دست “سرباز یا بهتر” دیگر میرسید.

به این ترتیب در مجموع 23.40% این شانس را دارید که دست خودتان را ارتقا دهید. اما باز هم باید بدانید که این شما هستید که تصمیم میگیرید چطور ادامه دهید، وقتی گزینه های دیگر برابر با شکست باشند، حتی شکست در همان دور، میتوان به این ضرایب و احتمالات اعتماد کرد.

خیلی از پوکر بازان اعتقاد دارند که اگر دست سرباز یا بهتر را داشته باشید و در کنار این دست یک کارت با رتبه‌ی بالا (سرباز یا بالاتر) هم داشته باشید، باید هر دو را نگه دارید و فقط دو کارت دیگر را کنار بگذارید. اما این استراتژی مطلوب نیست، زیرا اگر فقط کارت مرتبه ی بالا را نگه دارید در حقیقت شانس خود برای بالا بردن دستتان و تبدیل آن به دست سه تایی، فول هوس یا چهارتایی را محدود میکنید.

این اطلاعات به صورت خلاصه در جدول زیر گنجانده شده اند:

استراتژی بهینه 

دست

کل دست را نگه دارید.

رویال فلاش 

استریت فلاش 

چهارتایی

فول هوس

کل دست را نگه دارید مگر اینکه از پنج کارتی که برای رویال فلاش لازم است چهار کارتش را داشته باشید.

فلاش

استریت 

دو کارت دیگر را کنار بگذارید تا شاید بتوانید به دست فول هوس برسید.

سه تایی

کارتهای دیگر را کنار بگذارید تا شاید بتوانید به دست فول هوس برسید.

دو جفت

کارتهای جفت را نگه دارید، مگر اینکه از پنج کارتی که برای رسیدن به استریت فلاش لازم است چهار کارتش را داشته باشید.
هر کارت تنهایی که مرتبه‌ی بالایی دارد را کنار بگذارید.

سرباز یا بهتر

اگر اولین دستتان دست برنده نباشد باید چه کار کنید

اگر اولین دستتان یک دست برنده نباشد بهترین کاری که میتوانید انجام دهید این است که دستهای برنده از از بهترین دست تا بدترین دست ارزیابی کنید و ببینید که به هر کدام از آنها چقدر نزدیک هستید. شاید عجیب نباشد که بهترین دست اول غیر-برنده که ممکن است داشته باشید این است که از پنج کارتی که برای رویال فلاش لازم است چهار کارتش را داشته باشید، که همانطور که قبلا هم گفتیم با این کارتها شانس رسیدن به دست برنده 53.19% است.

اما این فرآیند آنقدرها هم راحت نیست که فقط دستهای برنده را ارزیابی کنید و ببینید که برای رسیدن به دستهای برنده یک کارت فاصله دارید، دو کارت فاصله دارید یا بیشتر. خیلی مهم است که به اولین دست خود خوب نگاه کنید و ببینید که با این کارتها به چند دست برنده‌ی مختلف ممکن است برسید و چقدر پول برنده خواهید شد.

وقتی در چنین حالتی دست استریت یا استریت فلاش را بررسی میکنید، باید این مساله را هم بررسی کنید که آیا باز است یا داخل. اگر باز باشد یعنی یا کارت اول و یا کارت آخر درست نیست، مثلا به دست “چهار، پنج، شش و هفت” باید یک “سه” یا “هشت” اضافه شود. اگر داخل باشد یعنی حداقل یکی از سه کارت میانی در توالی موجود ضروری هستند، مثلا پنج، شش یا هفت در توالی چهار تا هشت.

در نتیجه، چندین استراتژی ویدئو پوکر برای دستهای غیر برنده به شکل زیر است و توصیه میشود هیچ کارتی که به دستهای توصیف شده در تصویر زیر کمکی نمیکند را نگه ندارید:

استراتژی دست غیر برنده در ویدئو پوکر

طبیعتا این لیست کمی گسترده است. موثرترین راه برای بکار گیری این استراتژی این است که تا جایی که میتوانید اطلاعات خودتان را بالا ببرید و تا جایی که میتوانید ویدئو پوکر بازی کنید و هر بار سعی کنید در سریع ترین زمان ممکن رتبه‌ی دست خود را محاسبه کنید (مخصوصا اینکه برخی از ماشینهای بازی در کازینو برای هر دور محدودیت زمانی تعیین میکنند).

اگر این کار را انجام دهید و شکافهای اطلاعاتی خودتان را برطرف کنید به درجه ای از توانایی میرسید که سریعا بدانید با اولین دست خود باید چه کار کنید.

اگر به نکات خاص حاصل از این لیست بپردازیم به مفهوم رایجی میرسیم که میگوید یک جفت ده یا کمتر از ده نسبت به یک سرباز یا بالاتر از سرباز ارزش کمتری دارد،  زیرا یک جفت ده را نمیتوان یک دست برنده در نظر گرفت. با اینکه نگه داشتن یک کارت سرباز یا بالاتر 26.38% شانس رسیدن به دست جفت برنده را دارد، اما نگه داشتن جفت های پایین به شما کمک به دست جفت دو، دست سه تایی، دست فول هوس یا دست چهارتایی برسید.

همچنین، یک رویال فلاش دو کارتی بدون هیچ کارت آس یا ده شاید در ابتدا کم ارزش تر از برخی دستهای لیست شده ‌ی پایینتر از آن به نظر برسد. در حقیقت، با اینکه در چنین شرایطی رسیدن به رویال فلاش بعید به نظر میرسد اما این فرصت را هم ایجاد میکند که بتواند به دست فلاش، استریت و دست سرباز یا بهتر برسد. به یاد داشته باشید که ارزش واقعی دست اولیه‌ی بستگی به این دارد که چقدر به دستهای برنده‌ی مختلف نزدیک است.

درباره‌ی ویدئو پوکر بیشتر بدانید

اگر میخواهید درباره‌ی ویدئو پوکر بیشتر بدانید، به راهنمای ما در مورد ویدئو پوکر سر بزنید.


منبع مقاله : پیناکل

ترجمه اختصاصی از فوتبالی