شانس خود را در بازی آنلاین پوکر به سبک هندی امتحان کن !

چطور پیش بینی کنم؟

  1. پیش بینی کنید. قبل از شروع بازی مقدار مبلغ اولیه تعیین می شود.
  2. 43749967.19 ریال حداکثر مبلغ
    4300.00 ریال حداقل مبلغ
  3. 3 تا کارت داده می شود
  4. اگر یکی از دست های برنده بیاید، میزان شرط بندی شما مطابق با میزان ضریب حساب خواهد شد

رتبه بندی دست های پوکر:

ترکیب

توضیحات 

ضرایب 

پیر 

2 عدد از یک ورق به عنوان مثال :T-T-K

x1

فلش 

سه کارت لز یک خال پشت سر هم

x5

استرایت 

سه ورق از خال های مختلف با ورق های بالا

x10

سه تا از یک نوع 

سه ورق از یک عدد به عنوان مثال: 8-8-8

x50

استریت  فلش  

سه ورق از یک خال با ورق های بالا

x75

انجام پیش بینی