– چطور در مدل های پیش بینی برای خطاها جا باز کنیم
– خطای پردازش چیست؟

سایت های شرط بندی و شرط بندان حرفه ای دوست دارند از مدل های پیش بینی استفاده کنند تا مطمئن شوند که در بازارهای شرط بندی سود میکنند. اما هر مدلی هم که داشته باشند حتما خطایی خواهد داشت، زیرا به هر حال پیش بینی وحی الهی نیست. شرط بندان چگونه میتوانند در مدلهای پیش بینی جایی هم برای خطاها باز کنند و چطور میتوانند از آنها بهره مند شوند؟ با ادامه ی مقاله همراه باشید.

فرآیند پیش بینی را میتوان به بازی مرتب کردن مکعب ها توسط کودکان تشبیه کرد – نوعی بازی که کودک باید شکل درست را در حفره قرار دهد. انتخاب شکل درست به معنای پیش بینی درست است. تنها فرق پیش بینی در شرط بندی و پیش بینی در این بازی این است که تعداد مکعب ها کم است، اما تعداد احتمالات به مراتب بیشتر است.

انتخاب شکل/ مدل اشتباه

اولین خطای احتمالی این است که شکل اشتباهی را برای قرار دادن در حفره انتخاب کنیم. اگر یک مثلث کوچک داشته باشید یا اینکه به سختی تلاش کنید شاید بتوانید آن را در حفره‌ی مربع قرار دهید، اما نمیشود گفت که انتخابتان درست بوده.

انتخاب مدل اشتباه برای رسیدن به هدف هم همینطور است. برای مثال، شاید توزیع نرمال برای تفاوت گل ها مناسب به نظربرسد اما نمیتوان گفت که بهترین شاخص پیش بینی کننده ی گل های تیم میزبان است. این مساله را میتوان در نمودار زیر هم دید. در نمودار زیر میتوانید تعداد گل های واقعی و تعداد گل های برآورده شده برای تیم میزبان که با استفاده از توزیع های نرمال به دست آمده است را برای لیگ برتر انگلیس ۲۰۱۳/۲۰۱۴ ببینید (با استفاده از داده های post-ante).

با وجود تعداد زیادی مدل بالقوه، نمی توان گفت کدام مدل عالی است. مدل، ساده سازی لازم از یک سناریوی زندگی واقعی است و میتواند نادرست باشد. میتوان با قضاوت و تفسیر مدل و همچنین متناسب کردن مدل با داده های قدیمی کاری کرد که نادرستی های مدل کمتر شود.

انتخاب اندازه / پارامتر اشتباه

بیایید دوباره به مثال مکعب برگردیم. شاید کودک شکل درست را انتخاب کند اما اندازه‌اش درست نباشد. مثلا مربع بزرگی انتخاب کند.

در ساختن مدل هم ممکن است پارامتر اشتباه انتخاب شود. فرض کنید که میخواهید تعداد گلهای احتمالی در یک مسابقه‌ی خاص را محاسبه کنید. شاید استفاده از توزیع پواسون مناسب باشد اما یکی از تیم ها اخیرا با نتیجه ‌ی هشت بر صفر پیروز شده و این نتیجه به نوبه‌ ی خود میانگین تعداد گل های زده شده را مختل میکند و باعث میشود که نتوانیم از این پارامتر استفاده کنیم.

در این حالت فرد باید تصمیم گیری کند و به انحراف استاندارد پارامترهای مورد استفاده بیشتر توجه کند.

خطای پردازش

در نهایت در مثال مکعب شاید کودک شکل و اندازه‌ی درست را انتخاب کند، اما ممکن است اندازه‌ی هر شکل به دلیل فرسودگی یا کمی تغییر در تولید تغییر کرده باشد.

در یک محیط پیش بینی ورزشی ، نمیتوان گفت که هر نتیجه ای لزوما  قابل تکرار است. اگر فینال سوپر باول امسال با همان شرایطی که بارها برگزار شده بود برگزار شود، به دلیل نوسانات طبیعی، نمیتوان گفت که باز هم برونکوز با نتیجه‌ی ۲۴ بر ۱۰ پیروز میشود.

حتی با انتخاب مدل و پارامتر درست باز هم همیشه نوساناتی در نتایج وجود دارد (که میتوان این نوسانات را اندازه گرفت). هر چه داده های مرتبط تری موجود باشند، پیش بینی ها بهتر میشوند – به همین دلیل است که بیشتر شرط بندان بازی فوتبال لیگ برتر انگلیس را آسانتر از بازی های جام جهانی پیش بینی میکنند.

نتیجه گیری

شرکتهای شرط بندی، سندیکاها و گروههای خصوصی افراد ممکن است در پیش بینی های خود اشتباهاتی داشته باشند – آنچه که مهم این است این است که مهارت تصمیم گیری برای بهره بردن از خطاهای طرفین دیگر را داشته باشند.

البته شرط بندان باید علاوه برای جستجوی مشاوره و اطلاعات ارزشمند به دنبال بهترین ضرایب شرط بندی هم باشند، که وان ایکس بت به ارائه‌ ی بهترین ضرایب معروف است، با شرط بندی در سایت ما مطمئن میشوید که برای رسیدن به بهترین ارزش در شرط خودتان بهترین جا را انتخاب کرده اید.


منبع مقاله : پیناکل
ترجمه اختصاصی از فوتبالی