– احتمال یک دور با چندین شرط سودآور چقدر است؟
– حاشیه چطور روی بازده شما تاثیر میگذارد؟
– تفاوت بین خوش شانسی و مهارت

به عنوان یک شرط بند میدانید که شانس چقدر در کوتاه مدت روی شرط بندی تاثیر میگذارد؟ آیا یک دور برد در پنج شرط ناشی از شانس است یا مهارت؟ این مقاله توضیح میدهد که تخصیص احتمالات به شرطها تا چه اندازه خوب است، زیرا یک دور برد چندین شرط همیشه نشانه‌ی مهارت در شرط بندی نیست.

رابطه‌ی بین سایت شرط بندی و شرط بند بر اساس ضرایبی است که سایت شرط بندی آنها را ارزش گذاری کرده، و نظرات شرط بند در مورد دقت این محاسبات.

ساده ترین مثالی که میتوانیم استفاده کنیم مثال سکه است. انتظار شیر یا خط آمدن یک سکه مساوی است، و احتمال هر کدام ۰٫۵ است، و اگر این انتظار را به ضرایب اعشاری تبدیل کنیم، ارزش منصفانه‌ی شیر یا خط ۲٫۰ خواهد بود.

البته، سایتی که به دنبال سود کردن است، ارزش این بازار را کمتر از ۲٫۰ تعیین میکند تا مطمئن شود که در کوتاه مدت هر شرطی که بسته شود به نفع سایت شرط بندی خواهد بود. ارزش ۱٫۸۷ برای هر دو (یعنی شیر و خط) برای هر کدام از دو نتیجه ‌ی ممکن به صورت احتمال ۰٫۵۳۵ بیان میشود.

بیشتر بخوانید : تبدیل شدن به یک شرط بند مفید: سوالی از شانس یا مهارت

حاشیه ی این بازار ساده از مجموع احتمالات ضمنی محاسبه میشود – در اینجا یاد بگیرید که حاشیه های شرط بندی را چطور محاسبه کنید. در مورد مثال بالا ۱٫۰۷ است و حاشیه هم معمولا به صورت ۷% بیان میشود.

هر چه حاشیه بالاتر باشد، سایت شرط بندی راحتتر مطمئن میشود که ارزشهایش بیشتر از شانس واقعی رخ دادن یک رویداد نیست، که اینکار در طولانی مدت برای شرط بند فرصت با ارزشی فراهم میکند.

بنابراین وقتی یک سایت شرط بندی مثل پیناکل دائما حاشیه های کوتاهی بر بازارهایش اعمال میکند، شرط بند باید این سایت را به سایتهای دیگر ترجیح دهد، زیرا احتمال اینکه فرصتهای شرط بندی باارزشی در بازارهای ورزشی فراهم کند زیاد است. در بازارهای ورزشی، بر خلاف شیر یا خط سکه، ضرایب تحت تاثیر متغیرهای زیادی هستند.

چقدر احتمال دارد که یک دور از چندین شرط سودآور باشد؟

اگر شرط بندی با سایتی که حاشیه ی پایینی دارد اولین قدم برای یک رویکرد سودآور است، بارزترین نشانه‌ی که میگوید یک مجموعه شرط، آزمون ارزش را پشت سر گذاشته اند، یک بازدهی سودآور است.

هر چه حاشیه بالاتر باشد، سایت شرط بندی راحتتر مطمئن میشود که ارزشهایش بیشتر از شانس واقعی رخ دادن یک رویداد نیست، که اینکار در طولانی مدت برای شرط بند فرصت با ارزشی فراهم میکند.

اگر باز هم از مثال یک سری پرتاب سکه استفاده کنیم، یعنی مثالی که از احتمالات آن مطمئن هستیم، میتوانیم احتمال سودآور بودن یا نبودن یک سری شرط را محاسبه کنیم.

نتیجه‌ی ده شرط اینچنینی که با پول یکسانی بسته شده اند در دامنه‌ی ده باخت متوالی تا ده برد متوالی قرار دارد. میتوان نتیجه‌ی ده شرط اینچنینی را در ترکیبی از شرط بندان موفق و ناموفق قرار داد، و محتمل ترین نتیجه تقسیم برابر بردها و باخت ها است. احتمال رخ دادن این نتیجه ی خاص، با شبیه سازی یا استفاده از یک ماشین حساب دو جمله ای، تقریبا ۰٫۲۵ است.

نتیجه ی هر دور آزمایشی مستقل از نتیجه ‌ی قبلی است و سایت شرط بندی از حاشیه برای ارائه‌ی ارزشی نامطلوب برای هر پرتاب سکه استفاده میکند.

برای مثال اگر ارزش هر نتیجه ۱٫۸۷ باشد – با حاشیه ی ۷%- اگر مبلغ گذاری ۱ واحدی برای هر کدام از ده شرط صورت گیرد، پنج موفقیت از این ده شرط موجب تولید بازده ۹٫۳۵ میشود. در کل، بازده باخت از ده واحد مبلغ گذاری شده ۰٫۵۶ واحد است.

حاشیه چگونه روی بازده شما تاثیر میگذارد؟

میتوانیم از این مثال ساده برای شرح اهمیت درک تاثیر حاشیه ی سایت شرط بندی روی بازده ها استفاده کنیم. اگر هر رویداد به مقدار ۱٫۹۵ ارزش گذاری شده باشد، حاشیه ی جدید در مقابل حاشیه ی قبلی که ۷% بود، ۲٫۵% است اما همچنان با انتخاب پنج برنده از ده شرط میزان ضرر تعیین میشود که از ۰٫۶۵ واحد به ۰٫۲۵ واحد میرسد.

برای اینکه از چنین مجموعه ی شرطهای ضعیفی سود کنیم، باید شش بار یا بیشتر موفق شویم. و باز هم با شبیه سازی یا با استفاده از ماشین حساب آنلاین مشخص میشود که احتمال برد دقیقا شش شرط در ده شرط زیر ۰٫۲۱ است، بازده به دست آمده از ۱٫۸۷ یا ۱٫۷ واحد با ارزشگذاری ۱٫۹۵، برابر است با ۱٫۲۲٫

اهمیت درک حاشیه ها

البته، اگر از این ده شرط هفت برد یا بیشتر حاصل شود، بازده مثبتی تولید خواهد شد و احتمال کل هر تعداد برد از مجموع شش برد یا بیشتر تقریبا ۰٫۳۸ است.

بنابراین، از آنجایی که خودمان این سناریو را ترتیب داده ایم، میدانیم که هر شرط جداگانه به این دلیل ارزش گذاری میشود که ارزش پایین آن برای شرط بند مشخص شود. با این وجود شانس رسیدن به شش برد یا بیشتر در این ده شرط و رسیدن به سود، ناچیز نیست.

سوابق را دنبال کنید تا تفاوت بین خوش شانسی و مهارت را تشخیص دهید

توالی های شرط بندی واقعی شامل انواع ارزشها و مبلغ گذاری ها است، اما رویکردی در شرط بندی موفق است که ارزشها را شناسایی کند، زیرا ممکن است این ارزشها در برآورد شما از شانسهای واقعی رخ دادن یک نتیجه مشاهده نشود.

بنابراین دنبال کردن سوابق برآورد خودتان از  احتمال واقعی شرط بندی موفقیت آمیز ، در کنار احتمال ضمنی سایت شرط بندی، یکی از عادات خوب برای پیشرفت در شرط بندی است.

شانس خوب و بد: مرز باریک انتظار

شما نه تنها میتوانید دو ارزش را با هم مقایسه کنید بلکه امکان شبیه سازیهای مبتنی بر صفحات گسترده‎ی نسبتا ساده هم در سناریوی پرتاب سکه وجود دارد تا به کمک آنها بتوان مشخص کرد که شانس یا مهارت در کوتاه مدت چه نقشی روی بازده شما دارند.

یک شرط بند دانا، نه فقط در نتایج جداگانه بلکه برای سود و ضرر یک سری شرط هم اغلب از دیدگاه احتمالگرایی به شرط بندی نگاه میکند.

ویدئوی پیدا کردن تفاوت بین شانس و مهارت

آیا این مقاله مفید بود؟ چرا ویدئویی که با جزئیات به تفاوت بین شانس و مهارت پرداخته را نبینید؟ اگر میخواهید ویدئوهای آموزشی بیشتری در مورد شرط بندی ببینید در کانال یوتیوب پیناکل عضو شوید


منبع مقاله : پیناکل

ترجمه اختصاصی از فوتبالی