– متعادل کردن شرط
– بهره برداری از سوگیری های شرط بندی کننده
– شرط بندی به طور خلاصه

یک تصور غلط رایج این است که وظیفه یک سایت شرط‌بندی صرفاً «متعادل کردن شرط» برای تضمین سود است. در حالی که یک سایت شرط‌بندی اغلب ریسک خود را در تمام گزینه‌های موجود در بازار مدیریت می‌کند، اما ممکن است همیشه اینطور نباشد. در ادامه بخوانید تا بدانید که یک سایت شرط‌بندی چند وقت یک‌بار شرط خود را متعادل می‌کند.

سال گذشته مقاله‌ای در مورد بررسی احتمالات بررسی تنظیمات احتمالات از دیدگاه سایت شرط‌بندی نوشتم که بر سوگیری گزینه محبوب-دور از انتظار تمرکز  داشت. یافته من این بود که معرفی یک  سوگیری گزینه محبوب-دور از انتظار در شانس خود، اغلب برای یک  سایت شرط‌بندی منطقی،به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ریسک، بهینه خواهد بود.

چه کسی مسئول سوگیری گزینه محبوب-دور از انتظار است؟

من می‌ خواستم مقاله دیگری بنویسم که به تنظیمات و واریانس احتمالات از دیدگاه سایت شرط بندی نگاه می‌کند. در این مقاله من احتمال تعادل شرط یک سایت شرط بندی در هر بازار معین (سودآوری بدون در نظر گرفتن نتیجه) و همچنین استراتژی‌های بهینه تعیین شانس در هنگام معرفی سوگیری­های شرط‌گذار بررسی می‌کنم.

متعادل کردن شرط

یک سایت شرط بندی همیشه به دنبال متعادل کردن شرط خود نیست. با توجه به اینکه سرمایه آنها از بسیاری از مشتریان هنگفت تر است، سایت های شرط بندی عموماً از واریانس استقبال می کنند، به ویژه زمانی که فکر می کنند پیش بینی های برتری دارند. این باور که یک سایت شرط بندی به دنبال آن است که شرط خود را دقیقه به دقیقه، ساعت به ساعت یا حتی روز به روز متعادل کند، به طور کلی یک ساده سازی بیش از حد است.

بیایید فرض کنیم دو سایت شرط بندی می‌خواهند شانس‌هایی را برای پرتاب سکه (شیر یا خط کردن) ارائه دهند. هر دو احتمال واقعی 50% برای شیر و 50% برای خط را تشخیص می دهند. یکی 5 درصد حاشیه سود ، دیگری حاشیه سود 2 درصدی می خواهد. آنها شانس خود را به ترتیب 1.90 و 1.96 قرار دادند.

صد سایت شرط بندی سرگرمی و ورزشی تصمیم می‌گیرند که یک شرط با اندازه مساوی انجام دهند. آنها احتمال واقعی را نمی‌دانند و بنابراین نتیجه‌ای که در نهایت از آن حمایت می‌کنند تصادفی در نظر گرفته می‌شود (50:50). برای رسیدن به ایده‌ای که از دیدگاه سایت شرط­بندی به نظر می‌رسد، من این وضعیت را 5000 بار برای هر سایت شرط بندی شبیه سازی کردم.

محدوده موقعیت آنها قبل از پرتاب کردن سکه را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد. شرط حاشیه 2% در سمت چپ و 5% در سمت راست است. موقعیت بالقوه یک سایت شرط بندی را می‌توان به صورت عمودی خواند. به عنوان مثال، پس از 100 شرط بندی، افراطی ترین موقعیت برای سودآوری با حاشیه 2% در صورتی که سکه به شیر رسید  33.3% – بود، یا اگر به خط رسید  +37.3% بود. این موقعیت زمانی رخ می دهد که تقسیم شرط ها 68:32 باشد.

در شرط بندی  با 5 درصد حاشیه، شرط آنها در 37 درصد شبیه سازی ها متعادل بود. در شرط حاشیه 2% این فقط 15% بود. پس از 500، 1000 یا 5000 شرط بندی، این درصد شرط متعادل چگونه است؟

همانطور که انتظار داریم، هرچه یک سایت شرط بندی  بتواند شرط بیشتری را ثبت کند، احتمال بیشتری دارد که حساب و شرط خود را متعادل کند. ما می‌توانیم ببینیم که برای یک شرط کم حاشیه (حتی با دانستن احتمال واقعی و بدون هیچ حقه­بازهایی در بازار) چقدر دشوارتر است که شرط خود را در یک بازار معین متعادل کند.

بهره برداری از سوگیری های شرط بندی کننده

بیایید اکنون فرض کنیم که شرط‌بندی سود 2 درصدی اطلاعاتی در مورد اولویت‌های شرط‌بندی پایگاه مشتریان خود دارد، و پیش‌بینی می‌کند که به احتمال 60 درصد یک شرط‌بندی کننده پشتیبان شیر است. آنها کجا باید بازار را قیمت­گذاری کنند؟

بیایید به این فرض ادامه دهیم که هیچ چیز حقه بازی در بازار وجود ندارد. اگر سایت شرط بندی شرط را در شیر 1.96 نگه دارد و خط را در 1.96 نگه دارد، بازده مورد انتظار آنها در +1.96٪ ثابت می ماند. با این حال، اگر آنها بیش از 100 شرط بگذارند، این احتمال که آنها شرط خود را متعادل کنند از بین می رود. این چیزی است که محدوده موقعیت های آنها پس از 5000 شرط به نظر می رسد. نمودار نشان دهنده 5000 شبیه سازی است. البته خط، نتیجه ارجح برای سایت شرط بندی است.

در این سناریو، سایت شرط بندی شانس‌ها را به‌ طور کارآمد قیمت‌گذاری کرده است، اما به دلیل «غیرمنطقی بودن» شرط‌گذار، کتاب خود را متعادل نمی‌کند. اگر سایت شرط بندی بخواهد احتمال متعادل‌ سازی سایت خود را به حداکثر برساند، آنها بازار را از نسبت پیش بینی شده شرط بندی قیمت گذاری خواهند کرد. با حاشیه 2 درصد که به طور متناسب توزیع شده است، این مقدار در حدود 1.63 و خط در 2.45 خواهد بود. اگر با این احتمالات، 5000 شرط ببندند، محدوده موقعیت های آنها به این صورت خواهد بود.

این سایت شرط بندی شانس خود را برای متعادل کردن شرط خود به 84٪ افزایش داده است، در حالی که بازده مورد انتظار آنها در +1.96% ثابت باقی می ماند. ما می‌توانیم ببینیم که چگونه یک سایت شرط‌بندی که فقط از ورزش شرط می‌گیرد، برای ارائه شانس های ناکارآمد ترغیب می شوند که بیشتر منعکس کننده غیرمنطقی های مشتری تا احتمال واقعی هستند. با عمل به این روش، آنها مزیت واریانس کمتری را بدون نیاز به فدا کردن بازده مورد انتظار به دست می آورند.

جایی که آنها تصمیم به قیمت گذاری در بازار می گیرند، به ریسک پذیری آنها بستگی دارد. در ادامه مثال بالا، بازده مورد انتظار سایت شرط بندی برای احتمالات ضمنی شرط­های مختلف در نمودار زیر رسم شده است.

زمانی که احتمالات در نقطه میانی احتمال ضمنی بین احتمال واقعی (50٪ در اینجا) و نسبت پیش بینی شده از شرط بندی در آن نتیجه (60٪) تنظیم شود، بازده مورد انتظار بالاترین خواهد بود. سایت شرط بندی می‌تواند سود مورد انتظار خود را با تعیین ضریب 1.78 (احتمال ضمنی 55 درصد) به حداکثر برساند. واریانس با بازار شیر با قیمت 1.78 و احتمال 2.18 برای خط چگونه به نظر می رسد؟

این مثال نشان می دهد که انگیزه همیشه برای کاستن احتمالات برای نتیجه ای وجود خواهد داشت که یک سایت شرط‌بندی نرم معتقد است که نسبت ناکارآمد بالایی از شرط بندی  کننده­ها را جذب خواهد کرد.

سپس بیایید در نظر بگیریم چه اتفاقی برای احتمال متعادل کردن یک شرط می‌افتد، اگر سایت شرط بندی به‌ طور مؤثر احتمالات را تعیین کند و یا آنها را نادیده بگیرد یا یک سوگیری در ترجیحات مشتریان خود را تشخیص ندهد.

فرض کنید آنها شانس کارآمدی را تعیین می کنند (1.96 هم برای شیر و هم برای خط)، اما احتمال اینکه شرط­بندی کننده روی شیرها شرط بندی کند، ناشناخته است. در نمودار زیر، من این درصد را در محدوده 45% تا 55% ترسیم کرده­ام.

اگر نسبت شرط‌‌های قرار داده‌ شده اندکی از احتمال ضمنی واقعی (50%) فاصله بگیرد، احتمال متعادل کردن شرط به سرعت کاهش می یابد. به عنوان مثال، اگر یک سایت شرط بندی 1000 شرط بگذارد و احتمال  قراردهی شرط­ روی شیر 46٪ باشد، شانس آنها برای داشتن یک شرط متعادل از 45٪ (در 50٪ احتمال شرط گذاری شیر) به فقط 3٪ کاهش می یابد. ما می‌توانیم ببینیم که سایت شرط‌بندی کم حاشیه برای متعادل کردن شرط خود در هر بازار معین چقدر چالش برانگیز است. با دور شدن احتمالات از مبلغ مساوی در شرط بندی، این کار فقط دشوارتر می شود.

شرطبندی به طور خلاصه

این تجزیه و تحلیل بر اساس چند فرض دقیق ، یعنی آگاهی از احتمال واقعی، ارزیابی دقیق ترجیحات شرط‌بندان و فقدان قماربازان تیزبین پیش بینی شد. آزادسازی این مفروضات احتمالاً تعادل شرط را دشوارتر می کند.

در حقیقت، یک شرط‌بند احتمال واقعی را نمی‌داند، شرط‌بندان مقادیر متفاوتی را شرط‌بندی می‌کنند، و در وبسایت فوتبالی، شرط بندان تیزبین تلاش خواهند کرد تا آنچه را که معتقدند احتمال ناکارآمد هستند، مجازات کنند. اضافه شدن شرط بندان تیزبین توانایی یک سایت شرط بندی را برای بهره‌ برداری از شرط ها با ارائه شانس محدود می‌کند که با برآورد آنها از احتمال واقعی متفاوت است.

این که آیا آنها در نهایت احتمالاتی را تعیین می کنند که از آنچه که معتقدند “کارآمد” است، متفاوت است، به عوامل متعددی بستگی خواهد داشت. این موارد شامل ریسک پذیری نسبی سایت های شرط بندی و شرط بندان تیزبین ، نسبت شرط بندی ورزش به پول شرط بند ماهر، و همچنین زمان مشارکت هر گروه در بازار است. این – یک بازی موش و گربه برای تعیین کمیت عدم قطعیت، پیش‌بینی رفتار شرط‌بندان، و مدیریت واریانس در طول زمان- به طور خلاصه شرط­بندی است. از یک طرف ظریف و چندوجهی، از طرف دیگر ساده و قابل پیش­بینی است.

_______________________

اختصاصی وبسایت فوتبالی