– اشباع اطلاعاتی چیست؟
– پدیده‌ای که میتواند به شرط بندی شما آسیب بزند
– آیا قربانی سوگیری تاییدی شده‌اید؟

آخرین باری که تصمیم گرفته بودید روی تیمی شرط بندی کنید اما با گرفتن اطلاعات جدید تصمیمتان عوض شده و روی رقیب آن تیم شرط بسته‌اید چه زمانی بوده؟ اگر اغلب اوقات اینکار را نمیکنید پس شما یکی از قربانیان “سوگیری تاییدی” هستید، پدیده‌ای که میتواند به ضرر شرط بندی شما باشد.

نظریه‌ی پشت سوگیری تاییدی یک نظریه‌ی بسیار ساده است: انسان ها ترجیح میدهند تا بجای اینکه نظرشان را بر اساس شواهد جدید تغییر دهند، همچنان به نظرات قبلی خود پایبند باشند. ما به جای اینکه اطلاعات عینی جدیدی که کشف کرده‌ایم را تجزیه و تحلیل کنیم، به طور غریزی فقط به منابع خاصی توجه میکنیم و سایر منابعی که برداشتهای فعلی ما را به چالش میکشند را نادیده میگیریم.

روانشناسی شرط بندی: دوره‌ای فشرده برای شرط بندان حرفه‌ای علاقه‌مند

بدیهی است که این پدیده برای شرط بندان تاثیر منفی دارد، زیرا هر چقدر این وابستگی به ذهنیت فردی بیشتر باشد مردم از نتایج پیش بینی‌های دقیق دور میشوند. اما سوالی که مطرح میشود این است که چطور باید این سوگیری تاییدی ذاتی خود را نادیده بگیریم؟

اشباع اطلاعاتی

گوگل نمونه‌ی فوق العاده‌ای است که به کمک آن میتوانیم قدرت سوگیری تاییدی را شرح دهیم. یکی از نظریه‌های زیر که با آن موافق نیستید را انتخاب کنید:

  1. ما هرگز نتوانسته‌ایم روی ماه فرود بیایم
  2. بیگانگان در منطقه‌ی 51 نگه داشته شده اند
  3. حادثه‌ی 11 سپتامبر یک نقشه‌ی داخلی بود

اکنون نظریه‌ای که انتخاب کرده‌اید را در گوگل جستجو کنید. به میلیون‌ها نتیجه میرسید که در مورد یک نظریه‌ی مظنون ذهنی بحث و گفتگو میکنند. دومین نتیجه‌ای که در مورد فرود ماه به آن میرسید این است: “اثبات 100 درصد اینکه ما هرگز روی ماه فرود نیامده‌ایم”. دومین نتیجه ای که برای بیگانگان به آن میرسیم لیست دلایلی است که نشان میدهد چرا بیگانگان در منطقه‌ی 51 نگهداری میشوند، و دومین نتیجه در مورد حادثه‌ی یازده سپتامبر نیز این است: “حقایقی که ثابت میکنند حادثه‌ی 11 سپتامبر یک نقشه‌ی داخلی بود”.

ممکن است هیچکدام از صفحات وبی که باز میکنید، علیرغم اینکه تعدادشان زیاد است، دیدگاههای شما را تغییر ندهند. البته در این یک مورد شاید این کار منطقی به نظر برسد، اما به هرحال گویای این حقیقت است که با وجود 32 میلیون نتیجه‌ (در مورد حادثه‌ی 11 سپتامبر) باز هم تغییر نظراتی که از قبل در ذهنتان نقش بسته‌اند سخت است.

انسان‌ها ترجیح میدهند تا بجای اینکه نظرشان را بر اساس شواهد جدید تغییر دهند، همچنان به نظرات قبلی خود پایبند باشند.

وقتی در حال تحقیق برای شرط بندی روی یک تیم هستید هم همین اتفاق میافتد. اعتقادات فعلی هر فردی با اطلاعاتی که پیدا کند تقویت میشود، اما وقتی دلایلی مخالف و متضاد با عقایدش ببیند آنها را نادیده میگیرد. برای مثال، اکثر افراد برزیل را تیمی فوق العاده میدانند، علیرغم اینکه در 36 بازی انجام شده تا قبل از جام کنفدراسیون 2013، فقط در 54.3% از بازی ها برنده شده است.

این قضیه در زمینه‌ای که مشابه شرط بندی است هم بررسی شد – سرمایه گذاری آنلاین بازار بورس. پارک و همکارانش در مطالعه‌ای که در سال 2010 انجام شد نشان دادند که سرمایه گذاران با جستجوی اطلاعاتی که نظرات فعلی آنها را در مورد یک سهام خاص تایید میکند، به جمع آوری اطلاعات در مورد آن سهام میپردازند. معامله گرانی که قوی‌ترین سوگیری تاییدی را داشته باشند کمتر از همه درآمد دارند.

سوگیری روی پیروی از میزان موفقیت خودتان در شرط بندی هم تاثیر میگذارد. زیرا همه‌ی ما میخواهیم باور کنیم که کاری که انجام میدهیم درست است و به همین دلیل مستعد سوگیری از عملکرد خودمان هستیم و دفعاتی که در شرط بندی برنده شده ایم را بیشتر از دفعات باخت به یاد می‌آوریم، حتی اگر تعداد برد کمتر از باخت ها باشد.

چطور میتوانیم سوگیری تاییدی را متوقف کنیم

برای اینکه اثر سوگیری تاییدی را کم کنیم، باید سعی کنیم که به صورت عینی و منطقی دیدگاههای متضاد با عقایدمان را هم ببینیم. شاید در ظاهر آسان باشد اما از آنجایی که نظرات خودمان برایمان اثبات شده هستند بررسی عینی یک دیدگاه متضاد سخت است.

تاثیر سوگیری پس‌نگری روی شرط بندی ورزشی

حتی اگر نتوانید 100% عینی گرا باشید (البته هیچکس نمیتواند)، همین که روی پذیرفتن دیدگاه‌های آگاهانه‌ای که با نظرات خودتان فرق دارند کار کنید، تبدیل میشوید به یک شرط بند زرنگ و زبردست.

چنانچه از خواندن این مقاله لذت بردید، شاید به مقالات روانشناسی شرط بندی در سایت فوتبالی هم علاقه مند باشید.


منبع مقاله: پیناکل

ترجمه اختصاصی از فوتبالی