شرط بندی های خود را انجام دهید . همین حالا در بازی شرط بندی و پیش بینی رولت افریقایی شرکت کنید و کلی پول بزنید به جیب!

چگونه در بازی آنلاین 1XBET شرط بندی را شروع کنیم؟

  1. در چرخ رولت 13 بخش شماره دار وجود دارد: 6 سیاه و 6 قرمز با شماره های 1 تا 12 و بخش ” 0 ” به رنگ سبز.
  2. برای شرط بندی ژتون ها را بر روی محلی مورد نظر قرار دهید . ژتون ها را می توان از خانه ای به خانه توسط ماوس انتقال داد .
  3. .مقدار مبلغ اولیه قبل از شروع بازی تعیین می شود
  4. هنگامی که با حساب بانس بازی می کنید، می توانید فقط یک نتیجه را یش‌بینی انجام دهید.
  5. 43749967.19 ریال حداکثر مبلغ
    4300.00 ریال حداقل مبلغ
  6. دکمه « گردش » را فشار دهید . چرخش رولت و توپ اغاز می شود . بعد از توقف توپ در یکی از خانه ها قرار میگیرد .
  7. حجم برد بازیکن وابسته به روشی است که اقدام به شرط بندی نموده است

شرط بندی

شروع شرط بندی

شرط بندی

پیش بینیتوضیحاتضرایب
شرط بندی مستقیم بر روی یک شمارهشرط بندی بر روی شماره های دلخواه12.6
می توانید بر روی نیمه اول یا نیمه دوم صفحه بازی شرط بندی کنیدمی توانید انتخاب کنید که توپ در خانه های « 1 تا 6 » یا « 7 تا 12 » می افتد .2.1
شرط بندی بر روی یکی از 3 قسمتشرطی که در یکی از خانه های “LO”،” “MID یا “HI” قرار می گیرد و 4 عدد را پوشش می دهد.3.15
شرط بندی بر روی سیاه یا قرمزبر روی اینکه توپ در خانه سیاه یا قرمز می افتد شرط بندی کنید2.1