بازی شیر یا خط

سکه پرتاب کنید و برنده شوید!
این یک بازی بسیار ساده برای بازی بود، به همین دلیل برای تنوع ما تصمیم گرفتیم که به شما ۲ تغییر پیشنهاد کنیم. انتخاب کنید کدامیک را می خواهید بازی کنید:

مبلغ ثابت شرط بندی

شیر یا خط و ارزش مبلغ خود را انتخاب کنید. حداکثر مبلغ ۴۳۷۴۹۰۰۰ ریال
حداقل مبلغ ۱۷۰۰۰ ریال سکه را پرتاب کنید.
آیا درست حدس زدید؟ اگر بله، مبلغ شما دو برابر می شود! شما می توانید برد های خود را بگیرید.اگر اشتباه انتخاب کنید، بازی تمام می شود، شما همیشه می توانید دوباره امتحان کنید!

دو برابر شدن مبلغ

شیر یا خط را انتخاب کنید و یک شرط در ۲۱۵۰۰ IRR ببندید. سپس سکه را پرتاب کنید.
درست حدس زدید؟ شما می توانید بردهای ۴۳۰۰۰ IRR خود را بگیرید و یا بازی را ادامه دهید. اگر پیش بینی نتیجه دوباره درست بود، شما برنده ۸۶۰۰۰ IRR خواهید شد.شما می توانید ادامه دهید تا رسیدن بردهایتان به حداکثر مبلغ {span>2752000 {1/>.اگر اشتباه انتخاب کنید، بازی تمام می شود.

سکه به صورت تصادفی شیر یا خط فرود می آید.
زمان پرتاب سکه است! بخت با شجاعان است!
پس، شیر یا خط؟ تعلیق باور نکردنی است!

اگر هر گونه مشکلی داشتید، لطفا ظرف ۳ روز از اتمام بازی با ما تماس بگیرید.

شیر یا خط, شرط بندی, پیش بینی, بازی آنلاین

شروع شرط بندی در بازی

شیر یا خط, شرط بندی, پیش بینی, بازی آنلاین