مبارز خود را انتخاب کنید!

چطور UFC بازی کنم و در آن شرط بندی کنم؟

  • مبارز خود را انتخاب کنید.
  • پیش بینی کنید. قبل از شروع بازی مقدار مبلغ اولیه تعیین می شود.
  • 43999985.92 ریال حداکثر مبلغ
    4300.00 ریال حداقل مبلغ
  • اگر مبارز شما برنده شود مبلغ شرط بندی شما ضرب در 2 می شود.
  • اگر بازنده شود – شرط بندی شما سوخته شده و بازی تمام می شود.

برای شروع شرط بندی در مسابقه بر روی لینک زیر کلیک کنید: