• به یک فرمول محاسبه ارزش مورد انتظار ساده مسلط شوید
  • یاد بگیرید چگونه به نتیجه برسید که باید شرط را ببندید یا خیر

ارزش مورد انتظار یک شرط به ما نشان میدهد که چگونه میتوانیم برای هر شرط بندی انتظار برد داشته باشیم (به طور میانگین)، و این امر ارزشمندترین محاسبه ایست که یک شرطبند میتواند در وقت مقایسه ضرایب سایت شرط بندی انجام دهد. چگونه میتوان ارزش مورد انتظار را در شرط بندی ورزشها محاسبه کرد تا پولهایی که میتوانید صاحب شوید را پیش بینی کنید؟ به خواندن ادامه دهید تا بدانید.

ارزش مورد انتظار

مقداری که یک بازیکن میتواند انتظار داشته باشد که بتواند ببرد یا اینکه از دست بدهد اگر بخواهد روی همان ضرایب چندین بار شرط بندی کند، که از طریق یک معادله ساده با ضرب احتمال بردتان در مقداری که میتوان در هر شرط بندی برنده شوید، و کسر احتمال باختتان ضرب در مقداری که میتوانید در هر شرط از دست دهید.

مثالی ساده از ارزش مورد انتظار (EV) که در عمل صورت بگیرد – اگر بخواهید دلار بر شیر بودن در یک پرتاب سکه شرط ببندید، و برای هر بار درست بودن نظر شما 11 دلار نصیبتان شود، ارزش مورد انتظار 0.5 خواهد بود.

این امر به آن معناست که اگر قرار باشد هر بار بر سر شیر شرط ببندید، میتوانید انتظار داشته باشید که میانگین 0.50$ برای هر شرط بندی 10 دلاری برنده شوید.

چگونه ارزش مورد انتظار را محاسبه کنیم

معادله محاسبه ارزش مورد انتظار تقریبا آسان است – به سادگی احتمال بردتان در مقداری که میتوانید در هر شرط بندی برنده شوید ضرب کنید، و احتمال باختتان ضرب در مقداری که میتوانید در هر شرط از دست دهید را از آن کم کنید.

(احتمال برد) x (مقدار برنده شده به ازای هر شرط بندی) – (احتمال باخت) x (مقدار از دست رفته به ازای هر شرط بندی)

برای محاسبه ارزش مورد انتظار برای شرط بندی ورزشها، میتوانید معادله بالا را با ضرایب اعشاری با چند معادله پر کنید:

ضرایب اعشاری را برای هر نتیجه (برد، باخت، مساوی) بدست آورید.

مقادیر برنده شده احتمالی را برای هر نتیجه با ضرب شرط در اعشار، و کسر شرط محاسبه کنید.

این اطلاعات را در معادله بالا جایگزین کنید.

برای مثال، وقتی منچستر یونایتد (1.263) با ویگان (13.500) بازی می کند، با مساوی در 6.500، یک شرط 10 دلاری روی برد ویگان مقدار برده احتمالی 125 دلار را به دست میدهد، با احتمال این اتفاق در 0.074 یا 7.4%.

احتمال اتفاق نیوفتادن این نتیجه جمع منچستر یونایتد و یک مساوی است، یا 0.792 + 0.154 = 0.946. مقدار از دست رفته در هر شرط بندی رقم ابتداییست – 10 دلار. از این رو معادله کامل بدین شکل است:

0.20$ = (0.074125$) – (0.94610$)

ارزش مورد انتظار برای این شرط بندی منفی است، که این را به شما میگوید که با هر 10 دلاری که جلو میگذارید 0.20$ از دست میدهید.

ارزش مورد انتظار برای شرط بندی ورزشی چگونه کمک می کند؟

به یاد داشته باشید، یک ارزش مورد انتظار منفی به معنای از دست دادن پولتان نیست. برخلاف پرتاب سکه، ضرایب شرط بندی ورزشی subjective اند، و این از جهت از دلال زرنگتر باشید، احتمالش هست که به پول برسید.

اگر احتمالات خودتان برای یک مسابقه را محاسبه کنید که از احتمالات اعمال شده بر ضرایب متفاوت است، میتوانید بفهمید یک ارزش مورد انتظار مثبت کجاست، و از این رو بهترین شانس برنده شدن.

برای مثال، ضرایب اینگونه القا میکنند که ویگان تنها 7.4 درصد شانس بردن دارد. اگر شما محاسبه کنید (شاید با استفاده از سیستمی مانند توزیع پویسون) که ویگان 10% احتمال برد دارد، ارزش مورد انتظار بر روی یک برد ویگان به 3.262 افزایش می یابد.

همچنین مقیاسی ایده آل برای مقایسه ضرایب در شرط بندی آربیتاژاست، که در این صفحه در مورد آن توضیح دادیم.

محاسبه ارزش مورد انتظار شرط ها اطلاعات بیشتری درباره ارزش دلالشان میدهد. در حالی که سایت های شرط بندی با حاشیه سود پایینتر مانند پیناکل ارزش مورد انتظار حدود منفی 0.20% دارند، برای سایت های شرط بندی عادی ارزش مورد انتظار منفی 1.00$ غیرمعمول نیست – برای هر 10 دلاری که جلو بگذارید احتمال از دست دادن 1 دلار وجود دارد.


منبع مقاله: پیناکل

ترجمه اختصاصی از فوتبالی