– چطور از پواسون برای شرط بندی در فوتبال زنده استفاده کنیم؟
– اندازه گیری تاثیر گل

هیچوقت از خودتان پرسیده اید که چطور باید ضرایب زنده را برای شرط بندی فوتبال محاسبه کنید؟ میتوانید از محاسبات پواسون استفاده کنید تا بفهمید که آیا بازار دقیقا رویدادهای داخل زمین را منعکس میکند یا نه. با ادامه ی مقاله همراه باشید.

شانس های یک تیم برای رسیدن به یک نتیجه‌ ی خاص میتواند در لحظه‌ ی شروع بازی تغییر کند. هر چه بازی تا دقایق بیشتری بدون گل بماند، احتمال تمام شدن بازی با نتیجه‌ی تساوی بیشتر میشود. اتفاقاتی هستند که اگر در بازی رخ بدهند ضرایب زنده را تغییر میدهند، مثلا کارت های زرد و قرمز، اما به هر حال آنچه که بیشترین تغییرات را برای شرط بندان بازی زنده رقم میزند تعداد گل‌ها است.

از دیدگاه شرط بندی، کسانی که روی بازی شرط بندی میکنند باید در مورد ضرایب بازی در حال اجرا اطلاعاتی داشته باشند، با محاسبه‌ ی این ضرایب شرط بندان میتوانند بفهمند که آیا ضرایب واقعی حین بازی دقیق هستند یا نه. رویکرد پواسون یک چهارچوب پایه ارائه میدهد. هر بازی را میتوان از نظر میانگین گل های هر تیم در یک مکان خاص ارزیابی کرد.

محاسبه ضرایب زنده برای شرط بندی فوتبال

به عنوان مثال بیایید بازی وستهام در مقابل منچستر سیتی که در هفته ی نهم لیگ برتر ۲۰۱۴ برگزار شده را در نظر بگیریم. با وجود دستاوردهایی که هر دو تیم در بلند مدت داشتند اما تیم وستهام– حتی با وجود برخورداری از مزیت میزبانی – نسبت به قهرمان سال قبل یعنی منچستر سیتی رتبه‌ ی پایینی داشت.

میانگین گل های مورد انتظار برای وستهام ۰٫۸۵ بود، درحالیکه میانگین گل های مورد انتظار برای منچستر سیتی ۱٫۹۰ بود. طبق رویکرد پواسون احتمال برد منچستر سیتی در این بازی ۶۲% خواهد بود، احتمال برد وستهام ۱۵% و احتمال تساوی ۲۳% خواهد بود. این احتمالات مطابق با ضرایب موجود قبل از شروع بازی بود.

شرط بندان باید بدانند که با گذشت زمان احتمال گلزنی میتواند بیشتر شود.

شرط بندان باید بدانند که با گذشت زمان، احتمال گلزنی میتواند بیشتر شود زیرا بازیکنان رقیب خسته میشوند و همچنان که سرمربی ها به دنبال گل های ماهرانه میروند ریسک های بازی هم بالا میرود. ۴۵% از گلها قبل از نیمه‌ی اول زده میشود و ۵۵% از گلها بعد از نیمه‌ی اول، و این آمار شاهدی برای تایید این ادعا است.

با استفاده از معادله‌ ی زیر که از داده های گلزنی واقعی لیگ برتر گرفته شده میتوان با تناسب بهتری گل های مورد انتظار یک تیم در زمان خاصی از یک بازی را محاسبه کرد.

انتظار برای گل های باقی مانده = انتظار اولیه * نسبت زمان باقی مانده ^ ۰٫۸۵

بنابراین برای مثال، اگر انتظار اولیه‌ی گلزنی یک تیم برای کل مسابقه برابر با ۱ باشد، وقتی نیمی از زمان مسابقه سپری شود، میانگین گل های مورد انتظار برابر است با:
۰٫۵۵ = ( ۰٫۸۵ ^ ۰٫۵ ) * ۱

بنابراین، با توجه به داده ها، ۵۵% از انتظار اولیه برای گلزنی در نیمه‌ی دوم باقی میماند. البته میتوانیم از این معادله برای محاسبه‌ ی باقی مانده‌ی گل های مورد انتظار در هر زمانی از بازی استفاده کنیم. کاری که برای شرط بندان فوتبال زنده بسیار مفید است.

درست قبل از زدن اولین گل بعد از ۲۱ دقیقه، وقتی هنوز ۸۷% از بازی باقی مانده بود و مسابقه همچنان در سطح بود، گلهای مورد انتظار برای هر تیم به ترتیب از ۰٫۸۵ و ۱٫۹ به ۰٫۶۹ و ۱٫۵۴ کاهش پیدا کرد.

اگر این دو ارقام تصحیح شده برای وستهام و منچستر سیتی را در پواسون قرار دهیم، میتوانیم خطوط گل و احتمالات مرتبط با آنها که منجر به برد میزبان، برد مهمان یا تساوی میشوند را تولید کنیم.

تاثیر یک گل روی شرط بندی فوتبال زنده

وقتی تا دقیقه ۲۱ در بازی گلی به ثمر نرسید احتمال تساوی از ۰٫۲۳ به ۰٫۲۶ رسید، شانس برد منچستر سیتی از ۰٫۶۲ به ۰٫۵۸ کاهش پیدا کرد و شانس های بازیکنان وستهام تقریبا ثابت و در ۰٫۱۶ باقی ماند. وقتی مورگان آمالفیتانو گل زد و وستهام در بازی جلو افتاد این اعداد و ارقام تغییر قابل توجهی کرد. اگر تاثیر حالت جدید بازی را بر بررسی اولیه نادیده بگیریم، احتمالات هر خط گل در ادامه‌ ی بازی همانند خط گل محاسبه شده در بالا باقی خواهد ماند.

اما، اگر وستهام ۷۰ دقیقه ی بعد را با تساوی بگذارند، میتواند مسابقه را ببرد، زیرا قبل از این هفتاد دقیقه یک گل زده است. بنابراین بعد از سپری شدن ۲۱ دقیقه از بازی و در حالیکه نتیجه ی بازی تا این لحظه ۱-۰ شده، محاسبات پواسون – با استفاده از انتظارات اولیه‌ی گلزنی که حالا کاهش پیدا کرده اند- شانس پیروزی تیم میزبان را ۴۲% تعیین میکند، درحالی که قبل از زدن گل اول شانس پیروزی این تیم ۱۶% بود. این تجزیه و تحلیل ها نشان میدهد که یک گل روی نتایج بازی تاثیر میگذارد.

۴۵% از گلها قبل از نیمه‌ی اول زده میشود و ۵۵% از گل ها بعد از نیمه‌ی اول.

این احتمال جدید برد در واقع تشکیل شده از ۱۶% شانس برد وستهام در ۷۴ دقیقه ی باقی مانده (حاشیه‌ی برد آنها را افزایش میدهد) و ۲۶% احتمال تساوی این تیم، و مزیت کلی فعلی آنها را همچنان حفظ کرده است.

بنابراین، هر سناریوی زنده به قدرت اولیه‌ی هر تیم، زمان باقی مانده و گل فعلی، و همچنین عوامل دیگری مثل کارتهای قرمر بستگی دارد.

منچستر سیتی با امتیاز ۲-۰ پایین آمد، یعنی تیمی که دو گل عقب افتاده بود باید در ادامه‌ی بازی دقیقا دو گل میزد تا بتواند یک امتیاز کسب کند، و برای کسب هر سه امتیاز باید ۳ بار یا بیشتر گل میزد. پواسون – با گلهای مورد انتظاری که به درستی تنزل پیدا کرده – میتواند احتمال وقوع چنین نتیجه ای را تعیین کند.

با وجود اینکه دیوید سیلوا در دقیقه هفتاد و هفت یک گل زد و بازی را به نتیجه ی ۲-۱ رساند، اما این گل تاثیر کمی داشت و دقیقا بعد از این گل هنوز هم شانس برد وستهام ۷۰% بود.

اما در مقایسه با تقریبا یک ساعت قبل که تیم آنها گلزنی را آغاز کرده بود، نزدیکی به جایزه باعث شد تنش بیشتری بین هواداران به وجود بیاید، و همین مزیت در جدول گلزنی هم حفظ شد.

رویکرد پواسون میتواند برای یک تیم خاص ضرایب در حال تغییر را برآورد کند و به همین دلیل نسبت به نتایج عمومی برتری دارد.

برای مثال یک تیم میزبان که بعد از ۲۱ دقیقه اولین گل بازی را بزند به طور میانگین ۷۰% شانس پیروزی دارد. اما رویکرد خالص پواسون شانس پیروزی وستهام در آن لحظه را ۴۲% میداند، و دلیلش این است که تواناییهای مختلف هر دو تیم را هم در نظر میگیرد.

طبق داده‌های شرط بندی واقعی در همان روز، شانس برد وستهام بلافاصله بعد از گل اول ۳۵% بود. شاید دلیل این رقم این بود که انتظار میرفت تیمی که عقب افتاده هم برای افزایش امتیازش تلاش کند، و همچنین کارت زردی که وستهام در ابتدای بازی گرفته بود و ممکن بود در ادامه‌ی بازی برای آنها خطر ساز باشد را هم حساب کرده بود.

نمودار بالا محاسبات پواسون را برای کلیه ی نتایج بازی و احتمال ضمنی برد وستهام که بازتابی از ضرایب پیناکل زنده است نشان میدهد.

این تجزیه و تحلیلها نشان میدهد که شرط بندان باید از رویکرد پواسون برای محاسبه‌ی ضرایب بازی زنده در طول مسابقه استفاده کنند، و خودشان قضاوت کنند که آیا بازار دقیقا رویدادهای داخل زمین را منعکس میکند یا نه، و مخصوصا وقتی گلی زده شد فرصتهای سودآور را شناسایی کنند.

به منابع شرط بندی سایت فوتبالی برای مشاوره های شرط بندی کارشناسانه بیشتر مراجعه کنید.


منبع مقاله : پیناکل

ترجمه اختصاصی از فوتبالی