شانس خود را در بازی آنلاین پوکر به سبک هندی امتحان کن !

چطور پیش بینی کنم؟

  1. پیش بینی کنید. قبل از شروع بازی مقدار مبلغ اولیه تعیین می شود.
  2. ۴۳۷۴۹۹۶۷٫۱۹ ریال حداکثر مبلغ
    ۴۳۰۰٫۰۰ ریال حداقل مبلغ
  3. ۳ تا کارت داده می شود
  4. اگر یکی از دست های برنده بیاید، میزان شرط بندی شما مطابق با میزان ضریب حساب خواهد شد

رتبه بندی دست های پوکر:

ترکیبتوضیحاتضرایب
پیر۲ عدد از یک ورق ف بعنوان مثال: Т-Т-Кx1
فلش۳ کارت از یک خال پشت سر همx5
استرایت۳ ورق از خال های مختلف با ورق های بالاx10
سه تا از یک نوع۳ ورق از یک عددف بعنوان مثال: ۸-۸-۸x50
استریت فلش۳ ورق از یک خال با ورق های بالاx75

انجام پیش بینی

دیدگاهتان را بنویسید