برای بستن ESC را فشار دهید

ما 0 مقاله برای شما پیدا کردیم...

امتیازات و استراتژی های کراپز ( یا کرپس یک نوع بازی با تاس شبیه به قاپ بازی)

0 دیدگاه 1447

شانس ها (امتیازات) و احتمالات کراپزاستراتژی های بازی کراپز احتمال آوردن هر تاس در کراپز چقدر است؟ ظاهرا، کراپز ممکن است شبیه بازی ای باشد که افراد در آن تنها…

ادامه خواندن