آموزش ثبت نام در سایت 1XBET فارسی

برای ثبت نام ابتدا روی این لینک کلیک کنید.

✔️ فــیلتر شکن را خاموش کنید.

✔️ به هیچ وجه از طریق اپلییکیشن ثبت نام نکنید و حتما از طریق سایت ثبت نام صورت گیرد.

♦️ همانند تصاویر زیر اقدام فرمایید:

مرحله اول ثبت نام در 1XBET فارسی

مرحله دوم ثبت نام در 1XBET فارسی

مرحله سوم ثبت نام در 1XBET فارسی

مرحله چهارم ثبت نام در 1XBET فارسی

مرحله پنجم ثبت نام در 1XBET فارسی

مرحله آخر ثبت نام در 1XBET فارسی