آموزش ثبت نام در سایت ۱XBET فارسی

برای ثبت نام ابتدا روی این لینک کلیک کنید.

✔️ فــیلتر شکن را خاموش کنید.

✔️ به هیچ وجه از طریق اپلییکیشن ثبت نام نکنید و حتما از طریق سایت ثبت نام صورت گیرد.

♦️ همانند تصاویر زیر اقدام فرمایید:

مرحله اول ثبت نام در ۱XBET فارسی

مرحله دوم ثبت نام در ۱XBET فارسی

مرحله سوم ثبت نام در ۱XBET فارسی

مرحله چهارم ثبت نام در ۱XBET فارسی

مرحله پنجم ثبت نام در ۱XBET فارسی

مرحله آخر ثبت نام در ۱XBET فارسی