چطور پیش بینی و بازی کنم؟

 1. پیش بینی کنید. قبل از شروع بازی مقدار مبلغ اولیه تعیین می شود.
 2. 44249980.53 ریال حداکثر مبلغ
  4300 ریال حداقل مبلغ
 3. در شروع بازي ، به شما و حريفِ مقابل سه كارت داده مي شود.به اين ترتيب كارتي كه رو مانده است(منظور كارت روي دسته ي كارت هاست) رو مي شود و زير دسته ي كارت ها قرار ميگرد .اين كارت همان خال حكم بازي است
 4. حالا شما می توانید اولین حرکت را با یک، دو یا سه کارت از همان خال انجام دهید
 5. حریف شما باید کارتتان را با کارت بالاتر از همان خال یا حکم، شکست دهد. اگر حریف شما تمام کارت ها را شکست دهد، تمام کارت های بازی شده در این دست را می گیرد (کارت هایی که توسط هر دو بازیکن بر روی میز گذاشته شده اند). اگر حداقل یک کارت شکست نخورده باقی بماند، شما دست را می گیرید
 6. اگر برنده بازی مشخص نشود ، باید کارت های روی میز را رو به پشت قرار دهید (شما باید همان تعداد کارت را همانطور که در هنگام شروع دست گرفتید، پایین بگذارید). در طول بازی می توانید مجموع امتیازات کارت ها که رو می شوند را ببینید.
 7. بازیکنان به نوبت کارت های دسته را بر می زنند، تا هر کدام سه کارت داشته باشند. بازیکنی که اولین دست را می گیرد، اول بر می زند
 8. اولین بازیکنی که اعلام پایان بازی کند و به 31 امتیاز یا بیشتر برسد، بازی را می برد. کارت های هر دو بازیکن به طور خودکار نشان داده می شود.
 9. بازیکنان می توانند تنها در نوبتشان، پایان بازی را اعلام کنند. اگر یک بازیکن کارت های خود را نشان دهد، امتیازات حریف نیز شمارش می شود
 10. اگر یک بازیکن اعلام پایان بازی کند اما 31 امتیاز به دست نیاورده باشد، بازی را می بازد

بازی

ترکیبات ویژه:

 • بورا – هر سه کارت حکم. اگر یک بازیکن دارای این ترکیب باشد، او بدون در نظر گرفتن تعداد امتیازات، نوبت را می برد. هنگامی که این اتفاق می افتد، بازیکن کارت های حریف را می گیرد و آنها را به پشت پایین می آورد. اگر حریف نیز این ترکیب داشته باشد، کارت ها روی میز قرار می گیرند تا ببینند که آیا حریف بر اساس قوانین او را شکست می دهد یا خیر
 • مسکو – سه آس. اگر یک بازیکن مسکو داشته باشد، آنها بلافاصله پیروز می شوند، حتی اگر حریفشان بورا داشته باشد
 • مولودکا – سه کارت از یک خال. اگر بازیکن در حین نوبت حریف این ترکیب را داشته باشد، می تواند به جای حریفش با تمام سه کارت حرکت کند یا کارت ها را نشان دهد. این قوانین در صورتی که حریف دارای بورا یا مسکو باشد، اعمال نخواهد شد

رتبه بندی کارت در یک دسته از 36 کارت: 6، 7، 8، 9، A، 10، K، Q، J

ارزش کارت از 6 تا آس: 0، 0، 0، 0، 2، 3، 4، 10، 11