حرکت سریع لیوان ها را ببینید و حدس بزنید که توپ کجاست. مهارت چشم های خود را تست کنید.

همین حالا شانس خود را امتحان کن و برنده شو!

چطور توپ را پیش بینی کنم؟

  • مبلغ مورد نظر را انتخاب کنید (حداقل مبلغ حدودا 28000 ریال است)
  • تعداد توپ ها را انتخاب کنید ( 1 یا 2 ). ضریب و مبلغ برد شما به این بستگی دارد.یک توپ – ضریب 2.84 (اگر مبلغ شما 50 هزار تومان باشد، برد شما 142هزار تومان خواهد بود)دو توپ – ضریب 1.42 (اگر مبلغ شما 50 هزار تومان باشد، برد شما 71 هزار تومان خواهد بود)
  • حدس بزنید که توپ زیر کدام لیوان پنهان شده است.
  • جایزه خود را در صورت برد دریافت کنید

بازی کن!