حرکت سریع لیوان ها را ببینید و حدس بزنید که توپ کجاست. مهارت چشم های خود را تست کنید.

همین حالا شانس خود را امتحان کن و برنده شو!

چطور توپ را پیش بینی کنم؟

  • مبلغ مورد نظر را انتخاب کنید (حداقل مبلغ حدودا ۲۸۰۰۰ ریال است)
  • تعداد توپ ها را انتخاب کنید ( ۱ یا ۲ ). ضریب و مبلغ برد شما به این بستگی دارد.یک توپ – ضریب ۲٫۸۴ (اگر مبلغ شما ۵۰ هزار تومان باشد، برد شما ۱۴۲هزار تومان خواهد بود)دو توپ – ضریب ۱٫۴۲ (اگر مبلغ شما ۵۰ هزار تومان باشد، برد شما ۷۱ هزار تومان خواهد بود)
  • حدس بزنید که توپ زیر کدام لیوان پنهان شده است.
  • جایزه خود را در صورت برد دریافت کنید

بازی کن!