سگ سرخ ساده و سرگرم کننده است – از بازی دست نخواهید کشید!

چطور بازی کنم؟

 1. پیش بینی کنید. قبل از شروع بازی مقدار مبلغ اولیه تعیین می شود.
 2. 43999985.92 ریال حداکثر مبلغ
  4300 ریال حداقل مبلغ
 3. هنگامی که شرط بستید 3 کارت پخش می شوند، دو کارت (اول و سوم) رو به بالا هستند.
 4. روی “ادامه” کلیک کنید تا کارت دوم را نشان دهد. با کلیک بر روی «افزایش» می توانید شرط را دو برابر کنید.
 5. سگ سرخ ساده و سرگرم کننده است – از بازی دست نخواهید کشید!
  1. اگر کارت سوم یکی بالاتر یا یکی پایین تر از کارت اول باشد* (به عنوان مثال: 8، یک کارت رو به پشت، 9)، سپس مبلغ بازپرداخت شده و بازی تمام می شود.
  2. اگر کارت های اول و سوم ارزش یکسان داشته باشند، کارت دوم نمایش داده می شود. اگر هر سه کارت دارای ارزش یکسان باشند، مبلغ شما در 11 ضرب می شود. اگر کارت ها متفاوت باشند، مبلغ شما بازپرداخت خواهد شد.
  3. اگر کارت سوم یکی بالاتر یا یکی پایین تر از کارت اول نباشد و اگر کارت اول و سوم ارزش یکسانی نداشته باشد، اما کارت دوم بین آنها قرار بگیرد، تفاوت بین کارت های اول و سوم محاسبه می شود*. در سگ قرمز، کارت های شماره دار با ارزش کارت های صورت محاسبه می شوند، سرباز ارزش 11 امتیاز، بی بی 12، شاه 13، و آس 14 دارند.
   1. اگر تفاوت 2 است، بردهای شما با 4 در 1 پرداخت می شود.
   2. اختلاف سه امتیازی مبلغ شما را دو برابر خواهد کرد.
   3. اگر تفاوت بین کارت های رو به بالا 4 – 11 امتیاز باشد، پرداخت شما 1 در 1 خواهد بود.
  4. اگر کارت دوم از نظر ارزشش در بین کارت های اول و سوم قرار نداشته باشد، یا اگر همان ارزش یکی از کارت ها را داشته باشد، می بازید و بازی تمام می شود.
  5. در صورتی که کارت های شما یک ردیف به سمت بیشتر و یا کمتر تشکیل دهند مبلغ برد، شما متناسب با ضریب 5 محاسبه خواهد شد.