– با جدول منحصر به فرد هندیکپ لیگ برتر پیناکل شرط بندی آگاهانه تری داشته باشید.
– بر اساس مبنای معمولی، کدام تیم ها بهتر از ضرایب خود عمل می کنند

در جدول هندیکپ لیگ برتر پیناکل ببینید که تیم های لیگ برتر چقدر بهتر از انتظارات بازار عمل کردند. این جدول به وضوح نشان می دهد که آیا تیم ها بهتر از انتظار عمل کردند یا کمتر از انتظار – ابزاری مهم و حیاتی برای پیش بینی لیگ برتر.

ضرایب و بازی بعدی 

شکل هندیکپ

%

ATS

تیم 

44.8%

13-03-13

برنلی

44.8%

13-02-14 

بورنموث 


37.9%

11-02-16

ساوتهمپتون


53.6%

15-01-12

ولورهمپتون


59.3%

16-01-10

برایتون 


27.6%

08-04-17

فولام


51.7%

15-02-12

تاتنهام


55.2%

16-03-10

آرسنال 


50.0%

14-01-13

کاردیف سیتی

58.6%

17-01-11

نیوکاسل 


31%

09-00-20

هادرزفیلد 


42.9%

12-03-13

چلسی 


43.3%

13-00-17

کریستال پالاس 


44.8%

13-01-15

اورتون 


46.7%

14-02-14

لستر سیتی 


55.2%

16-03-10

واتفورد 


44.8%

13-03-13

لیورپول 


44.8%

13-05-11

منچستر سیتی 


51.7%

15-01-13

منچستر یونایتد


51.7%

15-00-14

وستهام

توضیح جدول هندیکپ لیگ برتر

جدول هندیکپ لیگ برتر داده های فصلی را نشان می دهد که در آنها یک تیم اغلب هندیکپ تعیین شده توسط پیناکل را پوشش می دهد – از این نوع اطلاعات می توانید برای محاسبه اینکه کدام تیم ها به طور بالقوه در بازار شرط بندی کم ارزش هستند استفاده کنید.

1 – ATS

مواقعی که تیم بهتر از هندیکپ خود عمل می کند. در شرط های اسپلیت (برای مثال 1.75 یا 1.5 و 2)، پوشش نیمی از هندیکپ به منزله پوشش کامل در نظر گرفته می شود. انواع آن عبارت است از پوشش داده شده – نزدیک به پوشش – پوشش نداده.

2 – درصد (%)

درصد مواقعی که تیم بهتر از هندیکپ خود عمل کرده.

3 – شکل هندیکپ

این شکل نشان می دهد که آیا یک تیم در 10 بازی آخر لیگ برتر هندیکپ خود را پوشش داده، یا به آن نزدیک شده و یا پوشش نداده است. این فرم بر اساس اولویت قرار دادن برد های اخیر مرتب شده است. بنابراین تیمی که توانسته در بازی آخر هندیکپ خود را پوشش دهد بالاتر از تیمی است که در 9 بازی آخر خود هندیکپ را پوشش داده اما در بازی آخر نتوانسته هندیکپ را پوشش دهد.

چرا هندیکپ شرط بندی فوتبال مهم است

شناخت چگونگی عملکرد یک تیم در برابر هندیکپش نه تنها برای شرط بندی هندیکپ مهم و حیاتی است (در مورد شرط بندی هندیکپ بیشتر بدانید) بلکه به شرط بندان کمک می کند تا درک خود از یک تیم را با پیش بینی های بازار مقایسه کنند.

در مقایسه، تیم منچستر یونایتد تیمی بود که بازار در دو فصل بیش از حد به آن ارزش داده بود زیرا این تیم نتوانست در 55% و 57.9% از بازی های لیگ برتر در فصل 2013/2014 و 2014/2015 هندیکپ را پوشش دهد.

در ادامه درصد پوشش هندیکپ برای فصل های 2013/2014، 2014/2015، 2015/2016 و 2016/2017 لیگ برتر را می بینید:

2016/17

پوشش

تیم 

60.5%

وست برومیچ

54.1%

چلسی 

53.8%

تاتنهام

52.6%

اورتون

52.6%

بورنموث

50.0%

لیورپول 

50.0%

برنلی 

50.0%

استوک سیتی 

45.9%

سوانزی

47.4%

منچستریونایتد 

44.7%

آرسنال

43.2%

هال سیتی 

42.1%

کریستال پالاس

42.1%

لسترسیتی

42.1%

وستهام

41.0%

واتفورد 

40.5%

میدلزبورو 

39.5%

منچسترسیتی

39.5%

ساوتهمپتون

34.2%

ساندرلند

2015/16

پوشش

تیم 

71.1%

لستر سیتی 

60.5%

وستهام 

52.6%

ساوتهمپتون

52.6%

استوک سیتی 

52.6%

وست برومیچ

50.0%

اورتون 

50.0%

تاتنهام

47.4%

آرسنال

47.4%

کریستال پالاس

47.4%

منچستریونایتد 

47.4%

سوانزی

44.7%

نوریچ

44.7%

ساندرلند

44.7%

واتفورد

39.5%

لیورپول 

39.5%

نیوکاسل

36.8%

منچستر سیتی 

34.2%

بورنموث

28.9%

چلسی 

26.3%

استون ویلا

2014/15

پوشش

تیم 

57.9%

کریستال پالاس

55.3%

ساندرلند

55.3%

استوک سیتی 

52.6%

تاتنهام

52.6%

منچسترسیتی 

52.6%

وستهام

52.6%

وست برومیچ

50.0%

ساوتهمپتون

47.4%

چلسی 

47.4%

سوانزی 

44.7%

لسترسیتی 

44.7%

اورتون

42.19%

کوینزپارک

42.1%

منچستریونایتد

42.1%

آرسنال 

39.5%

برنلی 

39.5%

استون ویلا

39.5%%

هال سیتی 

39.5%

لیورپول

31.6%

نیوکاسل

2013/14

پوشش

تیم 

57.9%

کریستال پالاس

55.3%

ساندرلند

55.3%

استوک سیتی 

52.6%

تاتنهام

52.6%

منچسترسیتی 

52.6%

وستهام

52.6%

وست برومیچ

50.0%

ساوتهمپتون

47.4%

چلسی 

47.4%

سوانزی 

44.7%

لسترسیتی 

44.7%

اورتون

42.19%

کوینزپارک

42.1%

منچستریونایتد

42.1%

آرسنال 

39.5%

برنلی 

39.5%

استون ویلا

39.5%%

هال سیتی 

39.5%

لیورپول

31.6%

نیوکاسل


منبع مقاله: پیناکل

ترجمه اختصاصی از فوتبالی