– شرط ارزشمند چیست؟
– شرط بندی ارزشمند و سودآوری

شرط بندی ارزشمند یکی از مهارت های اساسی هر شرط بندی است. شرط ارزشمند چیست؟ شرط بند چطور میتواند شرط ارزشمند را پیدا کند؟ با ادامه‌ی مقاله همراه باشید.

یکی از جالبترین جنبه‌های شرط بندی این است که هیچ کس احتمال درست پیامد یک رویداد را نمیداند (البته بجز شرط بندی سکه). تعیین ضرایب در سایت های شرط بندی بر اساس فرضیه‌های خودشان و حالت بازار است. یک شرط بند ارزشمند تلاش میکند تا روی آن دسته از احتمالات ضمنی ضرایبی که اعتقاد دارد نادرست هستند سرمایه گذاری کند.

شرط ارزشمند چیست؟

شرط بند برای اینکه بتواند شرط ارزشمند را پیدا کند باید احتمالاتی که خودش از رخ دادن یک رویداد دارد را تعیین کند. به زبان ساده تر میتوان گفت که اگر یک شرط بند بتواند به درستی رویدادهایی را شناسایی کند که احتمال رخ دادن آن رویداد بالاتر از احتمال ضمنی اعلام شده توسط ضرایب سایت شرط بندی باشد در اینصورت در بلند مدت پیروز میشود.

یک شرط زمانی ارزشمند است که :
احتمال نتیجه > احتمال ضمنی توسط ضرایب باشد

مثالی از یک شرط ارزشمند

بیایید از مثال پرتاب سکه منصفانه استفاده کنیم. اگر احتمال فرود سکه روی لبه‌هایش را نادیده بگیریم میدانیم که احتمال شیر آمدن 50% است. این یعنی ضریب منصفانه‌ی 2.00. وقتی سایت شرط بندی حاشیه‌ی خودش را هم اضافه میکند ضرایب را میتوان به صورت 1.91 نوشت (مقدار حاشیه به سایت شرط بندی بستگی دارد) و در نتیجه احتمال آمدن شیر 52.4% میشود.

میدانیم که ارزش این شرط کم است زیرا ما ضرایب احتمال 50% را دریافت میکنیم، گویی شانس آمدن شیر 52.4% بوده است.

اکنون فرض کنید که در درصد شانس شیر آمدن شک و تردیدهایی وجود دارد. ما قبلا شانس شیر آمدن را 50% محاسبه کردیم اما بازار نامشخص است. اکنون سایت شرط بندی ضریب 2.2 را برای شیر پیشنهاد میدهد.

اکنون فرصت انتخاب شرطی با ضرایب 50% پیشنهاد شده، گویی که شانس رخ دادن رویداد فقط 45.5% بوده است. این شرط ارزشمند است.

ما میتوانیم با استفاده از فرمول ارزش مورد انتظار سودآوری شرط را محاسبه کنیم:

بنابراین اگر در مثال پرتاب سکه 10 یورو مبلغ گذاری کنیم محاسبه‌ی ارزش مورد انتظار به صورت زیر است:

€1+ = 10€ × 0.5 – 12€ × 0.5

بازده مورد انتظار برای هر شرط 10 یورویی 11 یورو است (1 یورو سود).

در هر بار پرتاب سکه انتظار داریم که با هر 10 یورویی که مبلغ گذاری میکنیم 11 یورو برنده شویم. این روند در بلند مدت برای ما پر سود است.

چطور شرط های ارزشمند را پیدا کنیم

یک راه خوب برای پیدا کردن شرط های ارزشمند این است که به اختلافات ضرایب سایت شرط بندی نگاه کنیم. همان جایی که سایتهای شرط بندی در مورد شانس رخ دادن یک رویداد اختلاف نظر دارند احتمالا یک شرط ارزشمند وجود دارد.

ساخت یک مدل برتر یا بهره گیری از عدم تقارن اطلاعات هم میتواند راه خوبی برای پیدا کردن ارزش باشد. اگر یک مدل یا اطلاعات درخور به شرط بند کمک کند که به احتمال درست تری نسبت به سایت شرط بندی برسد، در اینصورت شرط بند میتواند سود کند.

اهمیت طولانی شدن

هنگام شرط بندی ارزشمند، شرط بستن در طولانی مدت مهم است. حتی با وجود امتیازی آشکار برای پرتاب سکه در ضرایب 2.2، هنوز هم 50% احتمال دارد که شرط بند ببازد. اینجاست که روش مبلغ گذاری اهمیت پیدا میکند زیرا ممکن است با بیشتر شدن مبلغ گذاری سرمایه‌ی کل متحمل ضرر شود، حتی با شرط بستن روی شرط ارزشمند.

این استراتژی در بلند مدت شما را به پول میرساند. بعد از 100 بار پرتاب سکه با مبلغ گذاری 10 یورو، شرط بند انتظار دارد که از 1000 یورویی که شرط بندی کرده 1100 یورو به دست آورد.

همچنین، اگر یک شرط بند ورزشی بتواند شرط های ارزشمند کافی پیدا کند، میتواند در بلند مدت برنده شود.

اهمیت ضرایب

ارزش یعنی پیدا کردن بهترین ضرایب، و ارزشی که در هر کدام از سایت های شرط بندی ارائه میشود بهتر از وان ایکس بت نیست. اگر شرط بندان ضرایب پایینتر هر جای دیگری را انتخاب کنند، دراینصورت یک روش شرط بندی ارزشمند آنها را به سود کمی رسانده و یا حتی موجب ضرر کردنشان میشود.

برخی از سایت های شرط بندی برنده‌ها را بلاک میکنند و باعث میشوند که در این سایت ها شرط بندی ارزشمند بلند مدت امکان پذیر نباشد. وان ایکس بت با سیاست خوش آمدگویی به برندگان این فرصت را به شرط بندان ارزشمند میدهد تا بیشترین بهره را از امتیاز خود ببرند.


منبع مقاله : پیناکل

ترجمه اختصاصی از فوتبالی