• شرط ترکیبی چیست؟
  • انواع مختلف شرط ترکیبی چیست؟
  • شرط ترکیبی: مزیت ها و معایب

روش های مختلفی برای شرط بندی در پیش روی شرط بند قرار دارد که می توانند برای ورزش های مختلف انتخاب کنند. این شرط ها می توانند به صورت یک شرط تکی انجام گیرند، یا به صورت ترکیبی از انتخابات در شرط ترکیبی.

تعریف شرط بندی ترکیبی: شرط ترکیبی چیست؟

شرط بندی ترکیبی، شاید جای تعجب نداشته باشد، نوعی از شرط بندی است که چند شرط مختلف را در یک شرط ترکیب می کند. چه در مانی لاین، هندیکپ یا پشت/رو باشد (یا هر نوع مارکت موجود دیگر)، زمانی که شرطی را با یک انتخاب انتخاب می کنید، آن را به عنوان شرط تکی می شناسند. وقتی بیشتر از یک انتخاب را در یک شرط ترکیب می کنید ترکیبی می شود.

# تعریف ضریب های شرط بندی: ضریب ها چگونه کار می کنند؟

شرط بندان شرط بندی ترکیبی را به چند نام مختلف می شناسند. برای بعضی ها پارلی است، بعضی ها هم به نام اکومولاتو آن را می شناسند. صرفنظر از نام، مفهوم این نوع شرط یک چیز است. درست مانند انتخابی که برای یک شرط تکی انجام میدهید که برنده شود، در ترکیبی تمام انتخابات شما باید محقق شوند که برنده شوید.

متداول ترین نوع شرط ترکیبی به سادگی ضرایب را برای هر انتخاب در یکدیگر ضرب می کند تا برای کل شرط ضریب را محاسبه کند. در زیر مثالی برای چگونگی محاسبه ضریب برای یک شرط ترکیبی ملاحظه می کنید.

مسابقه

گزینش

ضرایب

ساوت همپتون برابر اورتون

اورتون

2.50

برنلی مقابل وستهم

برنلی

2.35

لیورپول در برابر منچستر سیتی 

تساوی

3.69

ما می دانیم که برای محاسبه بازده هر کدام از شرط ها به صورت تک گانه، از یک فرمول ساده پیروی می کنیم:

پول شرط بندی شده * ضریب = بازده

€10 x 2.50 = €25.00

€10 x 2.35 = €23.50

€10 x 3.69 = €36.90

هرچند برای محاسبه برای شرط ترکیبی باید تمامی انتخاب ها را در یکدیگر ضرب کنیم.

پول شرط بندی شده * ( ضریب * ضریب * ضریب ) = بازده

2.50 x 2.35 x 3.69 = 21.678

از این رو، بازده این شرط ترکیبی خواهد بود:

€10 x 21.68 = €216.78

انواع مختلف شرط ترکیبی چیست؟

در حالی که نظریه شرط ترکیبی باید برای فهم کاملا آسان باشد، نکات جزیی در رابطه با این نوع شرط بندی وجود دارد. تاکنون این را می دانیم که شرطی با یک انتخاب، تکی، و هرچه بیش از این باشد ترکیبی است، ولی هرچه تعداد انتخابات افزایش پیدا می کند، یک شرط ترکیبی میتواند به بیشتر از یک شرط تقسیم شود.

دو انتخاب در یک شرط دوگانه خوانده می شود، سه سهگانه و هرچه بالا میرود چهارگانه، پنجگانه و ششگانه و به همین منوال… . هرچند، در زیر انواع دیگری از شرط آورده ایم که می تواند در شرط بندی در زیرشاخه ترکیبی قرار گیرند. به جای اینکه در یک شرط ترکیب شوند، این گونه های شرط بندی ترکیب های مختلفی از شرط را در بر می گیرند.

پتنت – هفت شرط با پوشش دادن جایگشت های مختلف سه انتخاب (سه تکی، سه دوگانه و یک سهگانه)

یانکی – 11 شرط با پوشش دادن جایگشت های مختلف چهار انتخاب (شش دوگانه، چهار سهگانه و یک چهارگانه)

15 خوش شانس – 15 شرط با پوشش دادن جایگشت های مختلف چهار انتخاب (چهارتکی، شش دوگانه، چهار سهگانه و یک چهارگانه)

31 خوش شانس – 31 شرط با پوشش دادن جایگشت های مختلف پنج انتخاب (پنج تکی، ده دوگانه، ده سهگانه، پنج چهارگانه و یک پنجگانه)

کانادایی – 26 شرط با پوشش دادن جایگشت های مختلف پنج انتخاب (ده دوگانه، ده سهگانه، پنج چهارگانه و یک پنجگانه)

هاینز – 57 شرط با پوشش دادن جایگشت های مختلف شش انتخاب (15 دوگانه، 20 سهگانه، 15 چهارگانه، شش پنجگانه و یک ششگانه)

سوپر هاینز – 120 شرط با پوشش دادن جایگشت های مختلف هفت انتخاب (21 دوگانه، 35 سهگانه، 35 چهارگانه، 21 پنجگانه، هفت ششگانه و یک هشتگانه)

گولیاث – 247 شرط با پوشش دادن جایگشت های مختلف هشت انتخاب (28 دوگانه، 56 سهگانه، 70 چهارگانه، 28 ششگانه، هشت هفت گانه و یک هشتگانه)

شرط بندی ترکیبی : مزایا و معایب

از مثالی که پیشتر در این مقاله ارائه گشت واضح است، که جاذبه اصلی شرط بندی ترکیبی برای شرط بندان این است که امکان به دست آمدن سودی بزرگتر بر روی سرمایه ای کوچکتر وجود دارد. این امر همچنین عیب اصلی را برای شرط بندان برجسته می کند. انتخابات بیشتر ریسک را افزایش می دهد و احتمال برنده شدن شرطتان را کاهش میدهد، زیرا همه انتخاب ها باید برنده شوند تا شرط به عنوان یک کل برنده شود.

تعجبی ندارد که این گونه از شرط بندی انتخابی محبوب برای شرط بندان تفریحی است که درک اندکی از نتایج احتمالی چنین شرطی دارند. کسانی که جدیت بیشتری در شرط بندیشان دارند، کسانی که در مورد شرط بندی خود جدی تر هستند، نسبت به این نوع شرط بندی هشدار خواهند داد، زیرا احتمال بیشتری برای تاثیر تصادف یا شانس روی نتیجه شرط وجود دارد، زیرا موفقیت آن وابسته به نتیجه بیش از یک رویداد است.

اگر حد داشته باشید و میتوانید بازار را شکست دهید، سود کاهش یافته فوتبالی به معنی آن است که می توانید مقادیر بیشتری از شرط هایتان بدست آورید.

علیرغم اینکه دلیل خوبی برای جلوگیری از شرط بندی ترکیبی وجود دارد، اگر هدف نهایی شما کسب سود مداوم باشد، حالتی نیز وجود دارد که چرا شرط بندی ترکیبی ممکن است برای شرط بندان تیز نیز جذاب باشد.

مکانیک شرط بندی ترکیبی این است که چند برابر کننده است و وقتی شما به عنوان یک شرط بند یک وجهه قانونی دارید، این هم می تواند چند برابر شود. این بدان معناست که شرط بندی ترکیبی می تواند فرصتی را برای شرط بندان فراهم کند تا حد قانونی خود را بزرگنمایی کنند.

ما می توانیم از یک مثال برای کمک به محاسبه میزان انتظار شرط بند برای برنده شدن با داشتن حد با استفاده از دو شرط تکی و یک شرط ترکیبی با همان انتخاب های مشابه استفاده کنیم.

برای ساده تر کردن این موضوع، فرض کنیم که سایت شرط بندی هر دو هیوستون تکزانس (-3) و گرین بای پاکرز (-5.5) را با اختلاف 2.10 در بازار هندیکپ NFL درج کرده است. این نشان می دهد که حدود 47 درصد احتمال پوشش هندیکپ وجود دارد، اما با محاسبه شما شانسی 50 درصدی را دارند.

این چیزی است که ممکن است شرط های مختلف شما با شرط 100 یورو در هر انتخاب (200 یورو در کل) به نظر برسد:

تکزاس (3-)

پاکرز (5.5-)

بازدهی 

سود

برد

برد

€ 420

€ 220

برد

باخت

€ 210 

€ 10

باخت

برد

€ 210 

€ 10

باخت

باخت

€ 0 

€ 200

سود مورد انتظار در این مثال به شرح زیر است:

25% یا 0.25 x (220+10+10-200) = 10

بازگشت سرمایه = 10/200 = 5%

اکنون، می توانیم از همان مثال استفاده کنیم اما سود مورد انتظار را با شرط 200 یورویی روی ترکیبی (200 یورو در کل) محاسبه کنیم.

تکزاس (3-)

پاکرز (5.5-)

بازدهی

سود

برد 

برد

€ 882

+€  682

برد

باخت

€ 0

-€ 200

برد

برد

€ 0

-€ 200

باخت

باخت

€ 0

-€ 200

یا 0.25 x (682-200-200-200) = 20.5 25%

بازگشت سرمایه = 20.5/200 = 10.25%

شرط بندی ترکیبی در فوتبالی

کسانی که در گذشته در پیناکل شرط ترکیبی انجام داده اند احتمالا می دانند که ضریب برای انتخابات درون یک شرط ترکیبی تفاوت اندکی با ضریب های انتخابات مشابه در یک شرط تکی داشتند. این امر به این دلیل است که پیناکل اندکی سود بیشتری بر روی شرط های ترکیبی اعمال میکرد تا از منظر یک سایت شرط بندی ریسک همراه با این نوع شرط را مدیریت کند.

_______________________________________________

بخوانید : آیا میدانید شرط بندی چقدر سخت است ؟

______________________________________________

اما، اکنون شما می توانید سود پایین ضریب پیناکل را در یک شرط ترکیبی ترکیب کنید و سود انتخاب های شما همانند یک شرط تکی خواهد بود. این بدین معناست که شما می توانید استفاده کامل از حد خود ببرید و زمانی که با فوتبالی شرط می بندید سود بیشتری داشته باشید.

اگر حد داشته باشید و میتوانید بازار را شکست دهید، سود کاهش یافته فوتبالی به معنی آن است که می توانید مقادیر بیشتری از شرط هایتان بدست آورید. مهم نیست چه مقدار میخواهید شرط ببندید یا چه مقدار میبرید، فوتبالی همیشه انتخاب هوشمند برای شرط بندان است.


منبع مقاله: پیناکل

ترجمه اختصاصی از فوتبالی