• بیاموزید که تفاوت ضرایب آمریکایی و ضرایب اعشاری در چیست
  • از جدول تبدیل ضریب ما استفاده کنید
  • یک شرط را هم با ضرایب آمریکایی و هم با ضرایب اعشاری محاسبه کنید

قالب ضریب شرط بندی میتواند بسته به اینکه در کجای دنیا زندگی می کنید متفاوت باشد. دو گزینه معمولتر مورد استفاده اعشاری و آمریکایی اند. ولی تفاوت چیست، چگونه بازده را برای هر قالب محاسبه کنیم و هرکدام را به دیگری تبدیل کنیم؟ بخوانید تا بدانید.

قبل از اینکه وارد مثالهای محاسبه بازده شرط هایی که در قالبهای ضریب متفاوت بدست آمده شویم، مهم است که ذکر کنیم، صرف نظر از اینکه کدام قالب ضریب استفاده میکنید، سود بالقوه یکسان است، و تنها نمایش آن تفاوت دارد.

ضرایب آمریکایی

حالت ضریب ها نشان دهنده بازده نسبت به 100 واحد رقم پایه است. با ضرایب پولی، هرگاه منفی (-) وجود داشت آن مقدار را میگذارید تا صد دلار ببرید، در حالی که اگر مثبت بود (+) آن مقدار را میبرید برای هر صد دلاری که شرط ببندید.

محاسبه سودها با ضرایب اعشاری

ضرایب اعشاری عمدتا در قاره اروپا، استرالیا و کانادا مورد استفاده قرار می گیرد. قالبی که نمایش دهنده بازده بالقوه یک شرط است، که مقدار شرط را در بر می گیرد.

بازده بالقوه روی شرط که در تعریف گفته شد برای محاسبه بسیار آسان است که با ضرب مقداری که میخواهید شرط ببندید در اعداد اعشاری ارائه شده بدست میآید – فقط به یاد داشته باشید که بازده شرط شما را نیز شامل میشود. در اینجا یک مثال از ضریب اعشاری در بازار فوتبال 1×2 از پیناکل است:

محاسبه بازده بالقوه برای 100 دلار روی چلسی با ضریب 2.270:
ضریب * پول شرط بندی شده = 2.270 * 100 = 227

از آنجا که این پول شرط بندی شدهتان را نیز شامل میشود، سود بالقوه 127 دلار است.

محاسبه بازده بالقوه برای 100 دلار شرط بر روی لیورپول با ضریب 3.390:
ضریب * پول شرط بندی شده = 3.390 * 100 = 339

محاسبه سود با ضرایب آمریکایی

ضرایب آمریکایی بدون شک قالب پیش فرض مورد استفاده در آمریکاست. آنها یا با یک علامت مثبت یا منفی شروع میشوند، برای مثال -110، یا +120. یک عدد منفی نشانگر مقداریست که باید بگذارید تا 100 دلار سود ببرید ( یا معادل آن در ارز انتخاب شده تان) و عدد مثبت به این معناست که چه مقدار سود می برید اگر 100 دلار بگذارید ( و باز هم، این امر در ارز مورد نظرتان صورت میگردد).

با استفاده از مثال بالا، اگر 124 دلار بر روی هندیکپ -2.5 واشنگتن رداسکینز با ضریب آمریکایی -124 شرط ببندید و آنها ناجی پولتان شوند، 100 دلار سود خواهید کرد (به علاوه 124 دلاری که گذاشته اید). اگر 100 دلار بر روی هندیکپ +2.5 دالاس کاوبویز با ضرایب 112+ شرط ببندید و آنها بازی را ببرند، 112 دلار سود به شما خواهد رسید (بجز 100 دلار خودتان).

————————————-

* همچنین بخوانید: ضریب ها چگونه کار می کنند؟

————————————-

به مانند هر قالب ضریبی، بازده بالقوه و سود برای یک شرطبند مرتبط است با مقدار شرط بندی شده. استفاده از مثال 100 دلاری ساده ترین راه محاسبه سود از ضریب آمریکاییست، ولی در زیر فرمولی ساده برای بدست آوردن بازده بالقوه برای هر میزان شرط بندی شده آورده‌ایم.

محاسبه ضریب آمریکایی منفی:
(100/ضریب) * پول شرط بندی شده

محاسبه ضریب آمریکایی مثبت:
(100/ پول شرط بندی شده) * ضریب

اگر از ضریبهای مثال بالا استفاده کنیم، شما می توانید 13.75 دلار بر روی وایت ساکس با -129 ببندید و سود بالقوه تان 10.66 دلاری است:

(100/ضریب) * پول شرط بندی شده = (100/129) * 13.75 = 10.66

با استفاده از مثال مشابه برای ضریب مثبت، میتوانید با شرط بندی 15 دلار بر روی رویالز با +199 سود بالقوه 17.85 بدست آورید:

(100/ پول شرط بندی شده) * ضریب = (100/ 15) * 119 = 17.85

جدول تبدیل ضرایب

فصل‌ها

کل گل‌های مورد انتظار

گل‌های مورد انتظار هر 90 دقیقه

شمار 90 دقیقه مورد نیاز برای رسیدن به 15 گل مورد انتظار

رم 2016/17

13.41

0.48

31.25

رم 2015/16

9.38

0.31

38.48

این جدول برای تبدیل نوعی از ضریب به نوعی دیگر میتواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر شرط مشخص یا ضریبی دارید که میخواهید تبدیلش کنید، از تبدیلگر ضریب پیناکل استفاده کنید.

آنچه از قالب اعشاری یا آمریکایی استفاده می کنید، بهترین ضریب های شرط بندی را با فوتبالی می گیرید، سایت شرط بندی تمام عیار با سقف محدودیت های بالا و کمترین حاشیه سود.


منبع مقاله: پیناکل

ترجمه اختصاصی از فوتبالی