• حاشیه سود ضریب شرط بندی چیست؟
  • نحوه محاسبه حاشیه سود ضرائب شرط بندی

با وجود تعداد زیادی از سایت های شرط بندی که ادعای ارائه بهترین ضریب را دارند، و تعداد تقریبا مساوی وب سایت هایی که ضریب شرط بندی را مقایسه می کنند، آیا واقعا بهترین معاملات را بدست می آورید؟ در این راهنمای ساده توضیح می دهیم که ضریب چگونه کار می کند، تا به شما در تصمیم گیری هوشمندانه هنگام جستجوی بهترین ضریب شرط بندی کمک کند. تا موقعی که ندانسته اید هر شرط در واقع چقدر برای شما هزینه دارد، شرط دیگری نبندید.

سایت های شرط بندی با قبول شرط بندی در یک بازار معین، و تعدیل ضریب برای جذب شرط ها در نسبت مناسب به منظور دستیابی به سود بدون توجه به نتیجه، کسب سود می کنند.

این امر با ارائه ضریب بالاتر از احتمال آماری واقعی رویداد مورد نظر حاصل می شود. این انحراف نشان دهنده حاشیه سود سایت شرط بندی است، یعنی آن مقداری که یک سایت شرط بندی از شما برای در دسترس قرار دادن شرط بندی از شما اخذ میکند.

حاشیه ضرائب شرط بندی چیست؟

ساده ترین قیاس برای توضیح حاشیه سودها، شرط بندی روی پرتاب یک سکه است. بیایید تصور کنیم که شما و یکی از دوستانتان 10 یورو برای بردن 10 یورو شرط می بندید. اگر شیر باشد، شما 10 یورو ثروتمندتر می شوید. اگر خط باشد، 10 یورو از دست می دهید.

تحت این شرایط، هیچکدام از شما هیچ مزیتی را در اختیار ندارید، زیرا ضریب داده شده (2.0 با ضریب اعشاری / +100 با ضریب آمریکایی) نشان دهنده احتمال واقعی (0.5) از وقوع آن است.

برای محاسبه حاشیه سودی که یک سایت شرط بندی بر یک مسابقه اعمال می کند، باید ضریب همه نتایج احتمالی را در نظر بگیرید. هرچه حاشیه سود بالاتر باشد، نرخ برای یک شرط بند ضعیف تر است. به همین دلیل است که حاشیه سودها بهترین راه مقایسه واقعی ضرایب هستند

از نظر شرط بندی، این یک بازار یا حساب 100٪ نامیده می شود، که هیچ گونه مزیتی (حاشیه) به شخصی که قرار است شرط بندی کند یا طرفی که پذیرای شرط بندی است، ندارد. بنابراین، یک بازار 100٪ بازاری با حاشیه سود صفر است.

هرچند، اگر با کسی که به دنبال کسب سود است (یعنی یک سایت شرط بندی) شرط بندی را روی پرتاب سکه می گذاشتید، درصد بازار از 100٪ بیشتر میشد.

میزانی که درصد بازار از 100 درصد بالاتر می رود، میزان حاشیه سودی است که سایت شرط بندی از شرط بند میگیرد، یا به سادگی هزینه ای که سایت شرط بندی برای ارائه خدمات خود طلب میکند.

این اساسا چگونگی کار همه سایت های شرطبندی است، اما مهمترین چیزی که شرط بندان باید بدانند حاشیه سودی است که سایت شرط بندی منتخب آنها اعمال می کند، زیرا این همان چیزی است که ارزش ضریب و در نهایت سود بالقوه شرط بندی را تعیین می کند. اگر روشی آسان برای محاسبه حاشیه سود اعمال شده بر یک شرط می خواهید، از محاسبه گر سود ما استفاده کنید.

نحوه محاسبه حاشیه سود ضرائب شرط بندی

برای محاسبه حاشیه سودی که یک سایت شرط بندی بر یک مسابقه اعمال می کند، باید ضریب همه نتایج احتمالی را در نظر بگیرید. شرط بندان تازه كار ممكن است به طور منطقی بپرسند “چرا بايد به ضریب همه نتایج توجه كنم، از آنجایی که فقط روی یکی شرط میبندم؟”

مفهوم نرخ شرط بندی به طور کلی به بازار مربوط می شود، یعنی با توجه به ضریب همه نتایج. هرچه حاشیه سود بالاتر باشد، نرخ برای یک شرط بند ضعیف تر است. به همین دلیل است که حاشیه سودها بهترین راه مقایسه واقعی ضرایب هستند. این امر در دراز مدت بیشتر لمس میشود. هر شرطبند جدی طی زمان شرط های متعددی میبندد که حاشیه سود بالقوه آنها را تضمین کند.

برای محاسبه حاشیه سود بازار دو طرفه، مانند تنیس، از معادله زیر استفاده کنید:

(1 / گزینه A ضریب اعشاری)*100 + (1 / گزینه B ضریب اعشاری)*100

به عنوان مثال، یک مسابقه فرضی بین راجر فدرر و رافائل نادال را تصور کنید. شما می توانید حاشیه ضریب را به شرح زیر محاسبه کنید:

رافائل نادال 1.926
راجر فدرر 2.020

بازار 101.43% = (1/1.926)*100 + (1/2.02*100) = 51.92 + 49.51

این حاشیه 1.43٪ است

برای اطلاع از نحوه محاسبه حاشیه سود بازارهای سه طرفه، مانند فوتبال، به مقاله حاشیه سودهای ضریب 1X2 را محاسبه کنید” بروید.

حاشیه سودهای فوتبالی در برابر ​​سایت های شرط بندی متوسط

ممکن است از تفاوت فاحش حاشیه ها در طیف سایت های شرط بندی درون صنعت شگفت زده شوید. با استفاده از مثال لیگ جزیره 1X2، برخی ها را خواهید یافت که نرخ بازارشان را تا 110٪ یعنی حاشیه 10٪ بالا میبرند، در مقایسه حاشیه سود فوتبالی که 2.5٪ است. این نشان دهنده تفاوت فاحش در ارزش بالقوه است كه هر شرط بندی که بدنبال دست یافتن به بهترین معامله است، باید از آن آگاه باشد.

حاشیه سودهای فوتبالی را مقایسه کنید

#جدول

بنچمارک لیگ های استاندارد شناخته شده آمریکایی

بخواهیم به شرط پرتاب سکه مان برگردیم، بیایید محاسبه کنیم که ضریب و سود شما چه خواهد بود، اگر که دوستتان تصمیم بگیرد حاشیه سود پیناکل و میانگین حاشیه سود سایت های شرط بندی برای فوتبال را از شما دریافت کند.

فوتبالی در مقابل سایت شرط بندی متوسط

#جدول

اکنون که می دانید ضرایب چگونه کار میکنند، بدون محاسبه اینکه سایت شرط بندی در واقع چه مقدار از شما هزینه میگیرد، شرط دیگری نبندید.


منبع مقاله: پیناکل

ترجمه اختصاصی از فوتبالی