– قوانین ویدیو پوکر
– کارت ها و دست های ویدیو پوکر
– جدول پرداخت ویدیو پوکر
– انواع ویدیو پوکر

ویدئو پوکر یکی از بازی های کازینو است که بر اساس پوکر پنج کارتی انجام میشود و تجربه ‌ی یک بازی سریع را به شما میدهد زیرا هر دور از بازی در عرض چند ثانیه تمام میشود. در این مقاله خیلی ساده می آموزید که چطور ویدئو پوکر بازی کنید، چطور در این بازی برنده شوید و با انواع مختلف بازی پوکر آشنا میشوید.

قوانین ویدئو پوکر

هدف ویدئو پوکر این است که بتوانید با پنج کارت به بهترین دست ممکن برسید. ابتدا پنج کارت به شما داده میشود و سپس از شما سوال میشود که کدام یک را میخواهید نگه دارید. سپس هر کارتی که نگه ندارید جایگزین میشود و نتیجه ‌ی دور مشخص میشود.

کارت ها و دست های ویدئو پوکر

کارتها از بالاترین کارت تا پایین ترین کارت عبارتند از: آس، شاه، ملکه، سرباز (جک)، ده، نه، هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه و دو. با اینکه آس بالاترین کارت است اما در ابتدا یا انتهای یک دست کارت پشت سر هم (دست استریت) یا یک دست کارت پشت سر هم از یک خال (استریت فلاش) میتواند جزو بالاترین کارت یا پایینترین کارت در نظر گرفته شود، یعنی رتبه بندی کارت ها میتواند به این شکل باشد: ده، سرباز، ملکه، شاه، آس یا آس، دو، سه، چهار، پنج.

رایجترین نوع ویدئو پوکر “سرباز یا بهتر” (Jacks or Better) است و لیست معمول دست های جایزه دار این بازی عبارتند از:

 • رویال فلاش: آس، شاه، ملکه، سرباز و ده از یک خال.
 • استریت فلاش: پنج کارت پشت سر هم از یک خال، مثلا چهار، پنج، شش، هفت و هشت خشت.
 • چهار تایی: چهار کارت با رتبه ی یکسان، مثلا سه دل، سه خشت، سه پیک و سه گشنیز.
 • فول هوس: سه کارت با یک رتبه و یک جفت از خال دیگر، مثلا پنج گشنیز، پنج خشت، پنج دل، سرباز گشنیز و سرباز  پیک.
 • فلاش: پنج کارت از یک خال، مثلا سه، شش، هشت، سرباز و شاه از خال خشت.
 • استریت: پنج کارت پشت سر هم اما خال های مختلف، مثلا شش گشنیز، هفت پیک، هشت پیک، نه خشت و ده دل
 • سه تایی: سه کارت با یک رتبه، مثلا ملکه ی دل، ملکه ی گشنیز و ملکه ی پیک.
 • دو جفتی: دو جفت با دو رتبه‌ی مختلف، مثلا دو پیک و دو گشنیز و شاه دل و شاه خشت
 • سرباز یا بهتر: یک جفت سرباز، ملکه، شاه یا آس

جدول پرداخت ویدئو پوکر

مهمترین مولفه‌ ی ویدئو پوکر جدول پرداخت آن است. در این جدول لیست پاداشی که بر اساس هر دست داده میشود و همچنین میزان شرط بندی ذکر شده است. در دستگاه های ویدئو پوکر کازینوها این جدول حین بازی روی صفحه نمایش نشان داده میشود. وقتی ویدئو پوکر بازی میکنید، چه در کازینو باشید و چه به صورت آنلاین، باید حتما قبل از شروع جدول پرداخت را بررسی کنید.

در شروع بازی، از شما خواسته میشود که در مورد ارزش اعتباری که میخواهید با آن بازی کنید تصمیمی بگیرید (مثلا 0.05 یورو، 0.10 یورو، 0.25 یورو، 0.50 یورو، 1 یورو، 2 یورو یا 5 یورو). سپس از شما میپرسند که میخواهید از دور اول تا دور پنجم در هر دور با چقدر اعتبار بازی کنید.

یعنی اگر ارزش اعتبار شما 0.050 یورو باشد و در هر دور سه اعتبار شرط بندی کنید، معنایش این است که در هر دور 1.50 یورو شرط بندی کرده اید. اگر اعتبار 5 یورویی را انتخاب کنید و هر دور با حداکثر اعتبار که پنج یورویی است شرط بندی کنید، یعنی هر دور با 25 یورو شرط بندی کرده اید.

در اینجا میتوانید یکی از جدول های معمول پرداخت برای بازی ویدئو پوکر سرباز یا بهتر. ارزشهای لیست شده برابرند با تعداد اعتبارهایی که اگر به دستی که روی آن شرط بندی کرده بودید برسید، به دست خواهید آورد (دقت کنید که این ارزشها از یک بازی تا بازی دیگر فرق میکنند):

مثالی از جدول پرداخت ویدئو پوکر

همانطور که در جدول بالا مشاهده کردید، در اکثر دستها تعداد اعتبارهایی که برنده میشوید به نسبت تعداد اعتبارهایی که شرط بندی کنید افزایش پیدا میکند. البته به استثنای وقتی که با شرط بندی روی حداکثر اعتبار 5 به دست رویال فلاشی برسید که پاداش یا پرداخت “جک پات” به صورت معمول پرداخت خواهد شد.

مثال هایی از دست پوکر ویدیویی

بر اساس جدول پرداختی که بالاتر دیدید چند مثال ببینید تا متوجه شوید که دو دور پوکر ویدئویی را چطور باید بازی کنید:

مثال 1:

 • بازیکن یک اعتبار 1 یورویی دارد و هر دور با سه اعتبار شرط بندی میکند، یعنی در مجموع 3 یورو شرط بندی میکند.
 • کارتهای بازیکن ابتدا به این شکل است: شش دل، شاه گشنیز، شش گشنیز، شش خشت و چهار دل. او سه کارت شش را نگه میدارند.
 • دو کارتی که نگه نداشته بود با هشت دل و هشت خشت عوض میکند.
 • با توجه به اینکه سه کارت با رتبه‌ی یکسان و یک جفت دیگر دارد، پس به دست فول هوس رسیده و طبق جدول بالا 27 یورو برنده شده است (یعنی 27 اعتبار 1 یورویی).

مثال 2:

 • بازیکن یک اعتبار 2 یورویی دارد و برای هر با 5 اعتبار شرط بندی میکند، یعنی در مجموع 10 یورو شرط بندی میکند.
 • کارتهای بازیکن ابتدا به این شکل است: سه پیک، شش پیک، چهار پیک، پنج پیک و چهار خشت. او همه‌ی کارتها به جز چهار خشت را نگه میدارد.
 • چهار خشت با دو پیک عوض میشود.
 • از آنجایی که پنج کارت با ترتیب پشت سر هم و خال یکسان دارد، به دست فلاش استریت رسیده و طبق جدول پرداخت بالا 500 یورو برنده شده است (یعنی 250 اعتبار 2 یورویی)

انواع جدول پرداخت ویدئو پوکر

جدول های پرداخت سرباز یا بهتر طبق تعداد اعتبارهای برنده شده به ازای هر شرط بندی روی یک اعتبار برای دست فول هوس و تعداد اعتبارهای برنده شده به ازای هر شرط بندی روی یک اعتبار برای دست فلاش طبقه بندی میشوند. برای مثال جدول پرداختی که در بالا دیدید جدول پرداخت 9/6 نام دارد، زیرا در دست فول هوس برای شرط بندی روی هر اعتبار 9 اعتبار پاداش میدهد، و در دست فلاش برای شرط بندی روی هر اعتبار 6 اعتبار پاداش میدهد.

انواع رایج جدولهای پرداخت سرباز یا بهتر عبارتند از 10/6، 9/7، 9/5، 8/6، 8/5، 7/5 و 6/5. تمام این جدولها حاشیه های مختلف برای امتیازات خانه و بازده های مورد انتظار مختلفی دارند و هر چه دو عدد کمتر شوند، اولی افزایش یافته و دومی کاهش میابد. در برخی از انواع بازی ویدئو پوکر پرداختی های بسیاری از دست های برنده هم فرق دارد، و این یعنی امتیازات خانه هم متفاوت خواهد شد.

انواع پوکر ویدئویی

بازی پوکر ویدئویی علاوه بر دست سرباز یا بهتر چندین نوع دیگر هم دارد که قوانین آنها کمی متفاوت است:

ده یا بهتر

در این ورژن از جدول پرداخت سرباز یا بهتر 6/5 استفاده میشود، با این تفاوت که اگر بازیکن دستی داشته باشد که کمترین جفت از ده در آن باشد، دراینصورت هم جایزه میگیرد.

همه آمریکایی (All American)

گونه ای از “سرباز یا بهتر” است، با این تفاوت که برای دست های فول هوس، فلاش، استریت، سه تایی و دو جفتی پرداختی های متفاوتی دارد، یعنی از برنده شدن نه، شش، چهار، سه و دو اعتبار برای شرط بندی روی هر یک اعتبار گرفته تا به ترتیب، هشت، هشت، سه و یک.

حمله فلاش (فلاش اتک)

در این ورژن بعد از برنده شدن تعداد مشخصی دست فلاش (چه در یک بازی و چه در چندین بازی با یک ماشین پوکر ویدئویی)، پرداختی برای دست فلاش بعدی با شرط بندی روی حداکثر 5 اعتبار، از 30 اعتبار گرفته تا 100 یا 125 اعتبار افزایش پیدا میکند.

پوکر پاداش (Bonus Poker)

این ورژن برای دست چهارتایی پرداختهای مختلفی دارد که این پرداختی ها به رتبه‌ی کارت بستگی دارند.

از قدیم، اگر با کارت پنج تا کارت شاه دست چهارتایی درست شود پرداخت آن معمولی است (اغلب 25 اعتبار برای شرط بندی با هر اعتبار)، اگر با کارت دو الی چهار دست چهارتایی درست شود پرداختی کمی بیشتر میشود (اغلب 40 اعتبار برای شرط بندی با هر اعتبار)، و اگر با کارت آس دست چهارتایی درست شود پرداختی به مقدار قابل توجهی بالا میرود (اغلب 80 اعتبار برای شرط بندی با هر اعتبار).

برخی از بازیهای پوکر ویدئویی، پوکر پاداش دوبل دارند، یعنی این مقادیر به ترتیب به ازای شرط بندی با هر یک اعتبار به 50، 80 و 160 اعتبار میرسند.

برخی از بازیهای پوکر ویدئویی، پوکر پاداش دوبل دوبل دارند، که وقتی دست برنده‌ی چهارتایی بیاید که در آن چهار آس با یک دو، سه یا چهار باشد جایزه بیشتری پرداخت میکند (اغلب 400 اعتبار در شرط بندی روی هر اعتبار)، و یا اگر چهار دو، چهار سه یا چهار چهار با یک آس، دو، سه یا چهار بیاید باز هم شامل این جایزه ی بیشتر میشود (اغلب 160 اعتبار در شرط بندی روی هر اعتبار).

ورژن دیگر آن پوکر پاداش دوبل تریپل است، که اگر در یک دست چهار آس با یک دو، سه یا چهار بیاید و به شرط بندی 5 اعتباری برسد، به اندازه‌ی یک جک پات 4000 اعتباری دیگر جایزه میدهد، و اگر چهار دو، چهار سه، یا چهار چهار با یک آس، دو، سه یا چهار بیاید جایزه را به اندازه‌ی 400 اعتبار در شرط بندی روی هر اعتبار بالا میبرد.

جوکرز وایلد

یک ورژن دیگر با بازی جوکر است که هر رتبه ای میتواند در آن باشد. در نتیجه با دو دست میتوان برنده‌ی بازی شد:

 • پنج تایی: چهار کارت با یک رتبه بعلاوه‌ی یک جوکر
 • جوکر رویال فلاش: یک دست رویال فلاش با یک جایگزین شدن یکی از کارتها با جوکر

در جوکرز وایلد، حداقل دست برنده اغلب با “سرباز یا بهتر” تا “شاه یا بهتر” عوض میشود.

دوسز وایلد

ورژنی است که میتوان از دو ها با هر رتبه ای استفاده کرد. در نتیجه سه دست برنده دارد:

 • چهار دوس: دستی که شامل چهار دو است، و اغلب برای شرط بندی روی هر اعتبار 200 اعتبار پاداش میدهد.
 • وایلد رویال فلاش: یک رویال فلاش و جایگزینی یکی از کارتها با یک دو از همان خال، و اغلب برای شرط بندی روی هر اعتبار 25 اعتبار پاداش میدهد.
 • پنج تایی: چهار کارت از یک رتبه بعلاوه‌ی یک دو، که اغلب برای شرط بندی روی هر اعتبار 15 اعتبار پاداش میدهد.

در دوسز وایلد، سرباز یا بهتر و دو جفتی اغلب پاداشی برای پرداختی ندارند و حداقل دست برنده یک دست سه تایی است.

ضرایب و استراتژی پوکر ویدئویی

اگر میخواهید بیشتر در مورد ضرایب و احتمالات پوکر ویدئویی بدانید و بدانید که با کدام استراتژی بازی میشود، راهنمایی های ما در مورد استراتژی و ضرایب پوکر ویدئویی را بخوانید.

در کازینوی پیناکل ویدئو پوکر بازی کنید

پیناکل بازیهای ویدئو پوکر مختلفی دارد از جمله “سرباز یا بهتر”، “آس و فیس”، “پاداش دوبل دوبل پوکر” و بسیاری دیگر.

__________________________

منبع مقاله : پیناکل

ترجمه اختصاصی از فوتبالی

____________________________