• شرط بند حرفه ای رازهای خود را به اشتراک می گذارد
  • چه کار متفاوتی انجام میدهد؟
  • موفقیت کوتاه مدت چقدر مهم است؟
  • چگونه منابع مالی شرط بندی را از منابع زندگی جدا کنیم

در ۱۸ سالگی با ترک وطنش، کانادا، با یک بلیط یک طرفه به جمهوری دومینیکن، و ۲۰۰۰ دلار در جیبش، آدام شرنوف رویای یک شغل شرط بندی روی ورزش را داشت. بیش از یک دهه بعد، به عقب نگاهی میاندازد و شرح میدهد که چه چیزهایی از آن موقع آموخته و دقیقا چه کار متفاوتی انجام میداد اگر میتوانست به آن زمان بازگردد.

“برخی از آن را از راه سخت میآموزی
برخی از آن را روی یک صفحه میخوانی
برخی از آن را از دلشکستگی بدست میآوری
بیشترش را با سالخورده شدن به چنگ میگیری
و هیچکدامش را از راه آسان بدست نمیآوری
بخشی از آنرا شاید نتوانی بهره ببری
میدانم، چه بسا آنچه را میپندارم که میدانم، نمیدانم
اما در برخی از آنها چیزی نهفته مییابی”

وقتی یک هفته پیش در کانادا برای رسیدن به تولد ۶۰ سالگی مادرم رانندگی میکردم، آهنگ جدید اریک چرچ مدام روی ضبط ماشین پخش میشد. آهنگ که مربوط به درسهای زندگی بود، در حالی که از کوهستان ها عبور میکردم، مرا به فکر فرو برد. چه میشد اگر شانسی برای شروع دوباره داشتم، و دوباره با ۲۰۰۰ دلار به جمهوری دومینیکن میرفتم تا ببینم چقدر میتوانم با شرط بندی ورزشی دوام بیاورم؟ کجای کار را اشتباه کردم و چه کاری را متفاوت انجام میدادم؟

اگر در شرط بندی تازه کارید، امیدوارم این مقاله به شما کمک کند. اگر شرط بند کارکشته ای هستید، اطمینان دارم میتوانید اشتراکاتی بیابید.

____________________________________________

خوش آمد گویی فوتبالی به مشتریان برنده

با ما، از دانش شرط بندی خود نهایت استفاده را ببرید

ثبت نام کنید

____________________________________________

شرط بندی ورزشی پایانی ندارد

وقتی در ۱۵ سالگی اولین پرداختم را در یک سایت شرط بندی ورزشی انجام دادم، دلم میخواست ۱۰۰ دلارم را تبدیل به ۱ میلیون کنم. با هر ۱۰ دلاری که میبستم، میمردم و زنده میشدم، و قصد داشتم هر روز ببرم. چند سال طول کشید تا درک کنم که شرط بندی ورزشی پایانی ندارد.

همیشه شانسی هست که فرصت های فردا بهتر از فرصت های امروز باشند. تنها چیزی که مانع بهره بردن شرط بندان از آن فرصت های آینده میشود، شرط بندی های از روی حرص و از دست دادن پول روی تصمیم های بد امروز است.

جمله “موفقیت کوتاه مدت اهمیتی ندارد” متاسفانه به جای یک واقعیت شرط بندی ورزشی، بیشتر به عنوان یک بهانه تفسیر میشود.

کسی بر روی نتیجه کنترل ندارد

بخت با من یار بود که یک نفر به ایمیل آنالیزم از یک بازی در سال ۲۰۱۰ پاسخ داد.

میخواستم که سیلی ای به خودم بزنم که مطمئن شوم خواب نمیبینم. تمامی اساس آنالیز، طبق آمارهایی بود که “من” یافته بودم و تحقیقی که “من” انجام داده بودم.

برایم روشن شد که شرط بندان در بستن شرط آستانه ای دارند. حُسن انتخاب و صبر دو مهارت کلیدی برای یادگیری‌ اند.

کاملا اطمینان پیدا کرده بودم – و میخواستم دیگران را نیز مطمئن کنم – که بخاطر اینکه من روی یک بازی شرط میبندم، شانس بهتری برای پیروزی دارد. خجالت میکشم که بگویم در آن زمان، اعتقاد داشتم بر روی نتیجه کنترل دارم. به عنوان یک شخص فوق رقابتی، درس بسیار سختی بود که مرا مجبور کرد نفسم را کنار بگذارم. تنها پس از آن بود که توانستم یاد بگیرم و پیشرفت کنم.

نه گفتن غالباً بزرگترین محدودیت است

این درس را در دومین سالم به عنوان دلال که نرخ ها را تنظیم میکردم آموختم. زمان پرداخت برداشتی حسابها بود، درآمد شرکت سقوط کرده بود، و شرط بندان در اواسط تابستان به دنبال نرخ های نزولی بودند.

هر روزه باید بازی کامل، نیمه اول و مارکتهای ثانویه را برای تمام بازی ها در سایت باز میکردم، که دمار از روزگارم درآورده بود!

سالهای پیشرو به سرعت گذشت و سمت های مختلفی گرفتم. برایم روشن شد که شرط بندان در بستن شرط آستانه ای دارند. حُسن انتخاب و صبر دو مهارت کلیدی برای یادگیری‌اند.

نرخها، نه پیش بینی ها

دلیل من برای ورود به شرط بندی ورزشی، عمدتا با عشقم به ورزش مرتبط بود. طبیعت رقابتی که ورزش کردن در دوران بلوغم داشت، این ایده را زمانی که شروع به شرط بندی نمودم شعله ورتر کرد؛ که من باهوشتر از همه هستم و از مارکت شرط بندی هم بیشتر میدانم.

اگر در اوایل دوره کاری ام، بیشتر از پیش بینی ها روی نرخها تمرکز میکردم، شک ندارم که دوره موفقیتم در این صنعت سرعت چشمگیری پیدا میکرد.

منابع مالی متفاوت از نیازهای زندگی

تصویر شفافی از دسته آبی ۲۰۰۰ دلار اسکناس پزوی دومینیکن، در شب زنده داری ام با بلیط های شرط بندی که در آن میان بودند دارم. اوایلی که شروع کردم، زندگی و شرط هایم از یک سرمایه تامین میشد.

با نگاه به آن زمان، هزینه ای که این امر برای سلامت روانی ام داشت، حیرت انگیز بود.

_____________________________________________________________

شکست دادن بازار: آیا یک شرط بند مفید و سودمند بودن ممکن است؟

____________________________________________________________

شیوه زندگیام خارج از شرط بندی را کاملا میشد از روی موفقیت شرطهایم حدس زد. امکان ندارد بتوان سنجید که چه مقدار ارتباط احساسی من با هر شرط برایم آب خورد، ولی مطمئن باشید که گران بود.

جدا کردن منابع مالی زندگی برای موفقیت حیاتی است.

پس، اگر از نو شروع میکردم چه؟

با اینکه برگشتن به زمان قدم زدن دور پونتا کانا با دسته ای از پزوز در جیبم، و فخرفروشی از درست بودن نظرم در مورد بازی که تمام شده بود، خوشحالم که از آن دوران سالم جان به در بردم. واقعا درست است که شرط بندی با سرمایه احساسی و زندگی تنها برای به سر رساندن شب لذتبخش است، اما ثباتی که الان در آن هستم را بیشتر ترجیح میدهم.

می توانم به جرئت تمام بگویم که موفقیتی که از جدا کردن زندگیام از شرط بندی، تمرکز بر روی بلند مدت، خرید مداوم نرخ های خوب، و جدا کردن خودم از نتیجه بدست آمده، بسیار لذتبخش تر از عکس آن است.

هیچکدامشان آسان بدست نمیآید، اما شما هم اینچنین موفقیتی را بدست خواهید آورد، اگر آنها را تجربه کنید.

مقالات بیشتری از فوتبالی درمورد استراتژی های شرط بندی را بخوانید تا دانش های ضروری شرط بندی را بیاموزید.


منبع مقاله: پیناکل

ترجمه اختصاصی از فوتبالی