– نیاز به کنترل
– تاثیر انتخاب شخصی
– اطلاعات خطرناک و تقریبا اشتباه

افراد ممکن است در موقعیت های تصادفی، غیرقابل کنترل یا غیرقابل پیش بینی احساس کنترل خود را به نادرستی تفسیر کنند. توهم کنترل مخصوصا در شرط بندی ها زیاد رخ میدهد؛ بنابراین باید شرایطی ایجاد کنیم که تا همه شرط بندان از این مساله آگاهی پیدا کرده و در برابر آن از خود محافظت کنند. مطالب بیان شده در ادامه را بخوانید تا متوجه این مساله شوید.

نیاز به کنترل

به نظر می رسد که ما در رابطه با پیدا کردن رابطه علیت میان پدیده ها جدیت کافی را نداریم – پیدا کردن همبستگی هایی که وجود دارد – و تلاش میکنیم که رویدادها را مستقل از یکدیگر تصور کنیم. انسان اولیه درک بسیار محدودی از ساختار یک محیط خشن داشت و ناامیدانه به دنبال استنباط علت یا پیامد اقدامات برای رویدادهایی بود که یا تصادفی بودند یا درک آنها دشوار بود. بنابراین انسان ها برای ایجاد نوعی احساس کنترل خرافات و آیین ها را ایجاد کردند. این موارد هنوز هم به کار گرفته میشوند.

آزمایش های جالبی انجام شده‌اند که به خوبی این رفتار را در سرتاسر قلمرو حیوانات به تصویر کشیدهاند. یکی از مشهورترین این آزمایشات توسط روانشناس هارواردی بی. اف. اسکینر انجام شده است.

اسكینر در سال 1948 در فواصل زمانی مشخصی در قفس كبوتران تکه های از غذا را قرار داد. کبوتران هیچ تأثیری بر میزان دفعات غذا دادن نداشتند؛ اما هر رفتاری مانند سر تکان دادن و چرخاندن که در هنگام غذا دادن از خود نشان داده میدادند، به عنوان شرطی برای غذا دادن تلقی میشد. هر کبوتر یک آیین منحصر به فرد را ایجاد کرده بود که تصور میکرد باعث افزایش پاداش خواهد شد.

برای انسانها نیز که حس کنترل را با آداب و رسوم مختلف مرتبط کردهاند (مانند دوری کردن از گربه های سیاه و نایستادن در زیر نردبان ها)، همین امر صادق است. این رفتارها هنوز هم در جاهای کمتر شناخته شده اتفاق میافتند. به عنوان مثال، مطالعات معامله‌گران شهری نشان داده است كه آنها احساس كنترل بر سیستم های تصادفی را درك می‌كنند.

یافته‌های اسکینر منجر به معرفی مفهومی تحت عنوان «شرط کردن عملی» شد؛ پاسخهایی که منجر به تقویت، تنبیه یا حتی تاثیر خنثی بر رفتار میشوند. انتخاب شخصی نقش مهمی در فرایند تقویت ایفا میکند و بازیهای کازینو نمونه‌های بسیار خوبی از این مورد می‌باشند.

تاثیر انتخاب‌های شخصی

اکثر بازی های کازینو کاملاً تصادفی هستند، اما در عین حال شرط بندان باوری غیرمنطقی نسبت به توانایی کنترل نتایج از خود نشان میدهند. این جایی است که آنها میتوانند انتخاب های شخصی خود را به کار گیرند.

به نظر می رسد که ما در رابطه با پیدا کردن رابطهی علیت میان پدیده ها جدیت کافی را نداریم (پیدا کردن همبستگیهایی که وجود دارد) و تلاش میکنیم که رویدادها را مستقل از یکدیگر تصور کنیم.

این تمایل زمانی توسط قماربازان به خوبی نشان داده میشود که تنها فردی باشند که تاس ها را می‌اندازند یا توپ را به سمت داخل چرخ رولت می‌چرخانند. در هر دو حالت شرط بندان نوعی باور غیرمنطقی نسبت به توانایی کنترل نتایج تصادفی از خود نشان میدهند؛ زیرا آنها در طول فرایند بازی از انتخابهای شخصی خود استفاده میکنند. این امر در رابطه با پراکسی نیز صادق است؛ مانند زمانی که روی شرط بندی فردی خوش‌شانس حساب میکنند، فردی که تصور میشود کاملا تحت کنترل است.

قرعه‌کشی‌ها تصویر دیگری از توهم کنترل ارائه میکنند. افراد هنگامی که به جای ارقام ارائه شده توسط دستگاه خودشان ارقام را انتخاب میکنند، باور بسیار بالایی نسبت به برنده شدن احتمالی خود نشان میدهند. با توجه به اینکه نتیجه کاملاً تصادفی است، شانس موفقیت هم یکسان است.

در واقع انتخاب های تصادفی در قرعه‌کشی اغلب احتمال برنده شدن را به دلیل استفاده‌ی معمول از تاریخ‌های تولد افزایش میدهند. شانس برنده شدن یکسان است اما احتمال تقسیم جایزه بیشتر میشود؛ زیرا انتخاب‌ها به سمت اعداد 1 تا 31 میروند و احتمال برنده شدن آنها را کاهش میدهند.

در رابطه با کازینوها رفتارهایی که باعث موفقیت میشوند (شامل نحوه پرتاب توپ، آیین‌های دخیل در آن) تقویت خواهند شد؛ این در حالی است که افرادی که سبب شکست میشوند به احتمال زیاد پاسخ‌های تنبیهی نیز به کار میگیرند و تمایل ما را برای تکرار آنها کاهش میدهند.

با این حال با توجه به اینکه زندگی و شرط بندی نمیتوانند به سادگی محدود به تعاریف موفقیت و شکست و دلایل آنها شوند، پتانسیل رفتار تقویت‌کننده غیر منطقی بسیار زیاد است.

اطلاعات خطرناک و تقریبا اشتباه

ممکن است این جمله را شنیده باشید: «اطلاعات کم چیز خطرناکی است». این امر به ویژه در رابطه با شرط بندی بسیار صادق است که در آن احساس توانمندسازی نسبت به درجاتی از دانش در مورد تیم، ورزش یا رویداد باعث شکل‌گیری درک و توانایی پیش بینی اغراق‌آمیز در افراد میشود.

در جایی که موفقیت وجود داشته باشد، اما نه لزوماً همانطور که انتظار میرود، شرط بندان اغلب منطق انتخاب‌های خود را به این امر پیوند میدهند که چه چیزی اتفاق افتاد، ایجاد تقویت توصیف شده در بالا و توهم کنترل.

این مساله در رابطه با اشتباهات محتمل نیز صادق است که در آنها شرط بندان برای انجام کارهای درست جهت تقویت رفتار به اندازه‌ی کافی تشویق میشوند. در نتیجه هنگامیکه به هیچ وجه رابطه‌ی معتبری وجود ندارد، آنها به واسطه‌ی رویکردی محافظت میشوند که فکر می‌کنند قابل اعتماد است.

برخی از مواردی که برای کاهش این تأثیر باید در نظر داشته باشید این است که بپذیرید شما هیچ کنترلی بر نتایج تصادفی ندارید، تمام فرضیه‌های ظریف و واضح را آزمون کنید و توصیه‌های شرط بندی را به سادگی براساس ارزش صوری آنها قبول نکنید. همچنین در هر زمانی که بتوانید باید سعی کنید تا بین سیگنال و نویز تفاوت قائل شوید.

با توجه به وجود خرافات متاسفانه تاکید بر ارتباط پاتولوژیک بین نتایج شرط بندی و رفتارهای خاص دشوار است زیرا این موارد رفتارهایی مستحکم محسوب میشوند. نکته مهم در مورد شرط بندی این است که در هنگام نتیجه‌گیری تا حد امکان نظم داشته باشید و از خوشبینی بیش از حد بپرهیزید.

اگر از این محتوا لذت بردید، ممکن است به مقالات روانشناسی شرط بندی وبسایت فوتبالی نیز علاقمند شوید.


منبع مقاله: پیناکل

ترجمه اختصاصی از فوتبالی