فکر می کنید که ارزشی که سایت های شرط بندی ارائه می دهد بیشتر از یک معامله نیست؟ در این مقاله بیاموزید که چگونه ضرایب بدون کمیسیون را محاسبه کنید، شاید طرز فکرتان عوض شد.

محاسبه‌ی کمیسیون پنهان در یک معامله

برخلاف سایت های معمولی شرط بندی، کمیسیون صرافی از برد شما تامین می شود، یعنی سود خالص در بازار. کمیسیون پایه اغلب 5٪ از سود شماست، اما در بسیاری از کشورها به 6٪ یا 7٪ هم رسیده است. اگر در سایتی مثل بت فایر شرط بندی کنید، در واقع امتیازاتی را جمع خواهید کرد که باعث تخفیف در کمیسیون شما می شوند، اما مقدار این امتیازات هر هفته کمتر می شود، و اگر واقعا موفق شوید، ناگهان متوجه می شوید که درهزینه‌ی پریمیوم گیر افتاده اید، یعنی مبلغی که شاید به 60% از سود شما هم برسد.

بنابراین، در وان ایکس بت می بینید که در شرط بندی 1X2 ضریب برد سوانسی در مقابل کریستال پالاس 1.84 است، درحالیکه در یک معامله ی شرط بندی ضریب همین شرط 1.86 است. و شاید از خودتان بپرسید که ضریب کدام یک بهتر است؟ – آیا بعد از کمیسیون هم ضریب 1.86 که در معامله ی شرط بندی ارائه شده باز هم بهتر از ضریب 1.84 بدون کمیسیون وان ایکس بت است؟

ضرایب اعشاری، احتمال معکوس رخ دادن یک رویداد را نشان می دهند (برای مثال احتمال فرود آمدن یک سکه روی شیر  50%، یا 0.50 است، بنابراین ضرایب معادل این احتمال 1/0.50 = 2.00 است)، و همچنین بازده احتمالی شما و مبلغ گذاری شما را هم نشان می دهد. برای مثال اگر 100 یورو روی ضریب 1.86 مبلغ گذاری کنید، می توانید امیدوار باشید که 186 یورو به جیب شما بازگردد، که تشکیل شده از همان 100 یورو که مبلغ گذاری کرده بودید و 86 یورویی که برنده شده اید.

ضرایب اعشاری = بازده / مبلغ گذاری
یا
ضرایب اعشاری = 1 + (سود/ مبلغ گذاری)

همانطور که توضیح دادیم ، کمیسیون صرافی آنلاین شرط بندی از سود خالص شما در بازار تامین می شود. یعنی، در مثال بالا، 100 یوروی شما به صورت دست نخورده به شما بازمی گردد، اما از 86 یورویی که برنده شده اید ابتدا کمیسیون کسر می شود.

برخلاف سایت های معمولی شرط بندی، کمیسیون صرافی از برد شما تامین می شود، یعنی سود در خالص بازار

فرض کنید در کشوری زندگی می کنید که کمیسیون ها در آن افزایش پیدا نمی کند، اما آنقدر خوش شانس نیستید که به امتیازات کافی برای گرفتن تخفیف در کمیسیون برسید؛ یعنی صرافی شرط بندی مثل بتفیر 5% از برد شما را می گیرند، یا همان £4.3 = 0.05 * £86 بقیه هم به جیب شما خواهد رفت یعنی £81.70 = 0.95 * £86

به طور خلاصه، 100 یورو ریسک می کنید تا 81.70 یورو برنده شوید، بنابراین در اصل روی 1.817 شرط بسته اید – یا 3% بدتر از ضرایب موجود دروان ایکس بت.

تا اینجا متوجه شدید که ضرایب خالص بعد از کمیسیون را چطور محاسبه کنید. اگر COMM کمیسیون صرافی شما به % باشد، و ODDS برابر با ضرایب برگشتی موجود باشد، در اینصورت ضرایب واقعی شما به صورت اعشاری به شکل زیر محاسبه می شوند:

ضرایب واقعی = 1 + (1 – COMM/100)  * (ODDS-1)

صرافی ها در برابر یک شرط بند مجهز سلاح خوبی هستند اما روش کسر کمیسیون آنها بعد از شرط بندی باعث شده است که میزان ارزش آنها به درستی تفسیر نشود. اکنون خودتان ابزارهای محاسبه را دارید و می توانید تصمیم بگیرید که بهتر است در کجا شرط بندی کنید، اما به نظر ما شرط بندان باهوش وان ایکس بت را انتخاب می‌کنند.


منبع مقاله : پیناکل

ترجمه اختصاصی از فوتبالی