– شرط بندان سودآور در مقابل شرط بندان عادی
– مدل پیناکل

دو گروه شرط بند داریم، یکی کسانی که امیدوارند برنده شوند و دیگری کسانی که برای برنده شدن برنامه ریزی میکنند. با دانستن نحوه‌ی کار سایت های شرط بندی میتوانید بفهمید که برای اینکه تبدیل به شرط بند سودآوری شوید و باخت های خود را به برد تبدیل کنید باید چه کار کنید. در این مقاله با یک سکه توضیح میدهیم که سایت های شرط بندی چگونه کار میکنند.

ماهیت درک نحوه‌ی کار سایت های شرط بندی برای این است که بدانید کجا شرط ببندید. بیشتر شرط بندان تازه کار این اشتباه را مرتکب میشوند، زیرا نمیدانند که سایت های شرط بندی چطور کار میکنند.

سایت های شرط بندی با ارزشگذاری روی بازارهای شرط بندی خودشان سود میکنند. ارزشگذاری را به گونه ای انجام میدهند که ضرایب پیشنهادی احتمال آماری یک رویداد را نشان ندهد.

برای مثال، احتمال برد در شرط بندی با سکه 50/50 است (شیر یا خط) (ضریب اعشاری آن 2.0 است). 10 یورو شرط بندی میکنید تا 10 یورو برنده شوید و همین مساله باعث شده که این بازار یک بازار 100% باشد.

سایتهای شرط بندی بازارهای ایجاد میکنند که بالای 100% باشند، و این دقیقا همان بازاری است که سایت شرط بندی با آن پول درمیاورد.

در پرتاب سکه، سایت های شرط بندی احتمال شیر یا خط را با ضرایبی کمتر از 2.0 ارائه میدهند، یعنی شما باید بیشتر از 10 یورو شرط بندی کنید. اگر ضرایب در 1.91 ارائه شوند، باید 11 یورو شرط بندی کنید تا 10 یورو به دست آورید و در اینصورت درصد بازار 104.7% است. بنابراین حاشیه‌ی سایت شرط بندی 4.7% است.

برای محاسبه‌ی حاشیه های ضرایب 1X2 میتوانید این مقاله را بخوانید، اما این مقاله به شما کمک میکند تا ضرایب بدون کمیسیون را محاسبه کنید.

پیناکل چطور کار میکند

پیناکل روی بازارهای دوطرفه – مثلا پنج لیگ اصلی فوتبال اروپا – فقط تا 102% ارزشگذاری میکند، یعنی ضرایب فوتبال آن به مراتب بهتر از سایتهای شرط بندی قدیمی است، زیر در سایتهای قدیمی حاشیه‌هایی تا 110% هم وجود دارد.

در مثال پرتاب سکه، اگر با سایت های قدیمی شرط بندی کنید باید تقریبا 53% از شرط ها را برنده شوید تا سر به سر، اما با شرط بندی در پیناکل و بازار 102 درصدی آن، فقط کافیست که 51% برد داشته باشید.

رقم 2% شاید در ابتدا خیلی زیاد به نظر نرسد اما در بلند مدت و یا حتی در یک دوره‌ی زمانی متوسط، این تفاوت بزرگتر میشود و نهایتا بهترین شانس برای برد بیشتر را به شما میدهد.

نگاهی بیاندازید که چگونه تغییرات حاشیه‌های سایتهای شرط بندی در طول یک فصل روی پرداختی این سایتها تاثیر میگذارد، و ببینید که شناخت حاشیه‌ها تا چه اندازه مهم است، زیرا در بردهای شما تفاوت زیادی ایجاد میکند، و مسلما هر شرط بندی میخواهد که پرداختی خود را به حداکثر برساند.


منبع مقاله : پیناکل

ترجمه اختصاصی از فوتبالی