– حاشیه و بهترین ضرایب
– حاشیه ها چطور روی شرط بندی شما تاثیر می گذارند؟

آیا می دانید حاشیه چیست و چقدر در سودآوری شرط بندی ورزشی شما اهمیت دارد؟ هر چه حاشیه سایت شرط بندی بزرگتر باشد شرط بندی شما هم باید دقیق تر باشد تا در طولانی مدت سود کنید. با ادامه مقاله همراه باشید.

حاشیه و ضرایب شرط بندی

در اصل حاشیه – که به آن درصد بازار یا دور شرط بندی هم گفته می شود – مقدار مازاد بر 100% است که برای ضرایب تمام نتایج یک رویداد که به یک اندازه منحصر به فرد هستند تعریف شده است.

بیایید از مثال پرتاپ تاس منصفانه استفاده کنیم. احتمال رخ دادن هر نتیجه (عدد) برابر است (یک ششم). بنابراین، برای مثال، هر 1 پوند شرط بندی روی چرخش 3 باید 6 پوند بازدهی داشته باشد (که 1 پوندی که مبلغ گذاری کرده بودید هم شامل این بازدهی می شود.)

ضرایب اعشاری برای این مثال به صورت 1/ احتمال = 1 (1/6) = 6.00، اما ضرایب مانی لاین آن عبارتند از +500.

اما یک شرکت شرط بندی باید سود کند و در نتیجه بجای ضریب 6 ضریب 5 را ارائه می دهد، یعنی ضریبی که احتمال ضمنی منصفانه ای را نشان نمی دهد. بنابراین اگر 6 پوند مبلغ گذاری کنید و 5 پوند به شما داده شود، سایت شرط بندی 1 پوند سود می کند.

اما باید توجه داشته باشید که در واقعیت امکان رخ دادن چند دور پشت سر هم نیز وجود دارد (قانون اعداد بزرگ را بخوانید).

در این مورد، احتمال ضمنی هر نتیجه 20% است (1/5). اما اگر تمام شش نتیجه را محاسبه کنید، مجموع احتمالات 120% می شود (6 نتیجه x 20% هر نتیجه). تفاوت بین 100% و این مجموعه از احتمالات همان حاشیه است. در این مورد حاشیه 20% به نفع سایت شرط بندی است. برای یادگیری نحوه محاسبه حاشیه شرط بندی اینجا کلیک کنید.

حاشیه ها چگونه روی شرط بندی شما تاثیر می گذارند؟

در اصل، هر چه حاشیه سایت شرط بندی بزرگتر باشد تاثیری که روی سودآوری شرط بندی ورزشی شما میگذارد هم بیشتر است.

در مثال بالا، در ضریب 5.00، شرط بند باید 20% از مواقع نتیجه درست را حدس بزند. از 100 حدس، شرط بند باید 20 حدسش درست باشد تا سر به سر شود.

بنابراین برای یک سایت شرط بندی با حاشیه 20%، شرط بند باید سه چرخش بیشتر تاس را درست پیش بینی کند – یعنی اگر حاشیه ای در کار نباشد شرط بند باید 17 حدس درست داشته باشد (1/6 از 100).

اکنون بیایید توزیع مساوی امتیاز با حاشیه های مختلف را بررسی کنیم تا متوجه شویم که حاشیه چقدر می تواند روی سودآوری شرط بندی ورزشی شما تاثیر بگذارد. ما از چهار مثال استفاده کردیم – پرتاب سکه، چرخش تاس، رویدادی که شانس رخ دادن آن 90 درصد است و رویدادی بعید که شانس رخ دادن آن 10% است – که هر کدام از این مثال ها در 100 شبیه سازی تست شدند.

برای پرتاب سکه، ضرایب منصفانه برای هر نتیجه 2.00 است. در این صورت شرط بند باید 50 حدس صحیح داشته باشد. اما اگر حاشیه 5% میشد، دراینصورت ضریب 1.904 ارائه می شد.

در این مورد، شرط بند باید از 100 حدسش 53 حدس درست داشته باشد. همانطور که از نظر ریاضی هم می توانیم اثبات کنیم، نمودارهای زیر همه یک روند را نشان می دهند، و آن این است که هر چه حاشیه سایت شرط بندی بیشتر باشد شرط بند باید شرط های صحیح بیشتری ببند.

ما چه چیزی آموخته ایم؟

تمام شرط بندان استراتژیک که قصد دارند در بلند مدت شرط بندی کنند به دنبال به حداکثر رساندن بازده خود هستند و می خواهند این کار با به دست آوردن بالاترین ضرایب ممکن انجام دهند. هر چه حاشیه بالاتر باشد، ضرایب کمتر می شوند، و برای جبران آن، شرط بند باید حدس های صحیح بیشتری داشته باشد تا به توزیع برابر (سر به سر) امتیاز برسد.

در اصل اگر حاشیه صفر می شد این افزایش حدس برابر است با گرد کردن حاشیه ضربدر برابری (سر به سر). برای مثال در پرتاب سکه، اگر حاشیه صفر می شد، برابری با پنجاه حدس به دست می آمد. وقتی حاشیه 3% باشد، مقداری که باید به تعداد حدس های درست اضافه شود برابر است با 3% از 50، یعنی 1.5، اما آن را گرد کرده و با 2 نشان می دهیم.

بنابراین اگر حاشیه 3% می شد شرط بند باید 52 حدس درست میزد. حاشیه ی بازارهای ورزشهای پر طرفدار در پیناکل 2% است، در صورتی که بیشتر سایت های شرط بندی حاشیه 5% دارند – که به وضوح منجر به ارزش بیشتر می شود.

این مقاله نشان داد که حاشیه شرط بندی تا چه اندازه برای سودآوری شرط بندی ورزشی مهم است. هر چه حاشیه بزرگتر باشد، شما باید شرط بندی های دقیقتر بیشتری داشته باشید تا در بلند مدت سود کنید. بسیاری از شرط بندان وان ایکس بت را به دلیل حاشیه پایین آن انتخاب می کنند زیرا در این سایت شرط بندی شانس بیشتری برای موفقیت پایدار دارند.

دومینیک کورتیس مدرس گروه ریاضیات در دانشگاه لستر و استادیار دستیار دانشگاه مالت است. او یکی از اعضای فعال دانشگاهی است و در تحقیقاتش روی تحلیل های ورزشی و همچنین استنباط های شرط بندی و مالی تمرکز دارد.


منبع مقاله: پیناکل

ترجمه اختصاصی از فوتبالی